Loading...
 

Acties van UHB Vlaanderen

 

Action

 

 

Actie #UHBhuisonderwijs

schooljaar 2020-2021

"Ouders van UHB kinderen" zet huisonderwijs voor UHB kinderen dit schooljaar op de agenda. Naast schools onderwijs waar aanpassingen voor UHB kinderen een absolute noodzaak blijven, is voor sommige uitzonderlijke hoogbegaafde kinderen huisonderwijs de enige overgebleven optie.  Sensibilisering van het kabinet van onderwijs en andere onderwijsinstanties is dan ook een taak van de vereniging.

Klik hier voor meer info

 

Actie #uitzonderlijkhoogbegaafd #passendonderwijs

schooljaar 2019-2020

"Ouders van UHB kinderen" start dit schooljaar een sensibiliseringscampagne rond passend onderwijs voor uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen. Hierover worden in de loop van 2019-2020 contacten gelegd met alle actoren binnen onderwijs: CLB's, leer- en zorgkrachten, directies, ...

In het Vlaams Regeerakkoord (sept. ‘19) wordt voor de eerste keer vermeld dat er binnen onderwijs "oog moet komen voor zeer makkelijk lerenden, hoogbegaafden en uitzonderlijk hoogbegaafden door voor hen het onderwijs voldoende uitdagend te maken. Leerkrachten moeten leren deze kinderen zo vroeg mogelijk herkennen en signaleren."

Dit kan echter alleen gebeuren mits de nodige kennis en achtergrond over (uitzonderlijke) hoogbegaafdheid. Het gegeven is vrij complex. Daarom wil de groep ‘Ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen Vlaanderen’ zo veel mogelijk informatie delen onder mensen die op welke manier dan ook actief zijn in het onderwijs.

 

NIEUW vanaf januari 2020: infosessies over uitzonderlijke hoogbegaafdheid

 

Passend Onderwijs Def

 

 

UHB Peer Support

schooljaar 2019-2020


"Ouders van UHB kinderen Vlaanderen" wil uitzonderlijk hoogbegaafde (UHB) kinderen en jongeren in Vlaanderen samenbrengen.

Uitzonderlijk hoogbegaafden maken maar zo'n 0,1% van de bevolking uit. Hierdoor zijn op scholen en binnen jeugdbewegingen, -clubs en jongerenactiviteiten vaak amper andere UHB peers te vinden. Onderling contact met peers is voor uitzonderlijk hoogbegaafden dus niet altijd vanzelfsprekend.

Via UHB Peer Support hopen we deze kinderen en jongeren oa in Facebookgroepen te kunnen verenigen. Peer contact is belangrijk voor UHB jongeren om te ervaren dat ze niet de enigen zijn die zich 'anders' voelen, om sociale contacten te leggen, om gedachten en ervaringen uit te wisselen en hun (existentiële) eenzaamheid te doorbreken.

Kinderen en jongeren kunnen terecht in de verschillende groepen:

  • 'Juniors' van 6 tot 11
  • 'Teens' van 10 tot 15
  • 'Youngsters' van 14 tot 18

 
Voor meer informatie over UHB Peer Support, klik hier

 

Actie Kinderrechtencommissariaat

zomer 2019


Op 24 oktober 2019 werden een aantal ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen ontvangen op het Kinderrechtencommissariaat te Brussel.

Met een petitie die door meer dan 300 mensen werd onderschreven, wilden ze het gebrek aan passend onderwijs voor UHB kinderen aankaarten.


De noden van uitzonderlijk begaafde kinderen in het Vlaamse onderwijs worden anno 2019 nog altijd niet gezien. Ouders botsen op wettelijke beperkingen van de onderwijswetgeving en de begeleiding van deze kinderen is afhankelijk van de goodwill van scholen en leerkrachten. Kinderen die door hun extreme noden niet langer op school terecht kunnen, verliezen hierdoor hun recht op onderwijs. Zo veel talent gaat verloren.
De nota die "Ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen" aan het Kinderrechtencommissariaat bezorgde, kan u hier lezen ...