Loading...
 

Wat zijn onze doelstellingen?

 

Goals

De Stuurgroep "Ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen" wil:

  • andere ouders informeren
  • kennis en expertise over UHB bundelen en beschikbaar stellen
  • de extreme noden van UHB kinderen binnen onderwijs bloot leggen
  • het tekort aan kennis en passende onderwijsmogelijkheden aankaarten
  • voorstellen doen voor passend onderwijs voor UHB kinderen binnen het Vlaamse onderwijs

Hiervoor willen we graag samenwerken met derden:

  • professionelen binnen de hoogbegaafdheidswereld en de hulpverlening
  • scholen, onderwijsinstellingen, overkoepelende organisaties binnen de onderwijssector, ...
  • onderwijsinstanties op politiek niveau

Wij wensen op geen enkele manier ons te profileren als dé experten op het vlak van UHB in Vlaanderen. Zolang er echter geen expertise is over UHB op de nodige niveaus in Vlaanderen, blijven we ons inzetten om bekendheid te geven aan de specifieke kenmerken en noden van deze kinderen binnen onderwijs.

Wij doen niet aan begeleiding of coaching.

De informatie die we op deze website verschaffen, is gebaseerd op internationaal onderzoek, professionele literatuur en een grote voorraad aan artikels afkomstig uit Canada, Australië, de Verenigde Staten en Nederland. Wettelijke bepalingen ivm beperkingen en mogelijkheden binnen onderwijs hier in Vlaanderen, werd uitvoerig gecheckt bij Agodi, Onderwijs Vlaanderen.be en op officiële websites van de overheid. Elke info wordt door ons up to date gebracht waar mogelijk.

Naast deze website heeft "Ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen" ook een Facebook groep, die open staat voor alle ouders van UHB kinderen.