Loading...
 

Sterktes van uitzonderlijk begaafde kinderen

 

Lego

Het zijn de typische kenmerken van uitzonderlijk begaafde kinderen die hen kwetsbaar maken. Hun perfectionisme, kritische instelling of hun extreem rechtvaardigheidsgevoel kunnen aanleiding geven tot onderpresteren, faalangst of soms zelfs tot een diepe existentiële depressie.

De kenmerken van deze kinderen worden dus vaak beschouwd als hun zwaktes. Ironisch genoeg zijn het tegelijkertijd ook net hun sterktes.

 

Cognitieve sterktes

Met de juiste begeleiding en voldoende uitdaging zijn UHB kinderen in staat zich op cognitief vlak extreem te ontwikkelen. Hun capaciteiten zijn ongezien binnen de samenleving. Wanneer deze kinderen hun talenten maximaal kunnen ontplooien tijdens hun opleiding, kunnen zij zich op bepaalde domeinen uiterst sterk ontwikkelen en zich later onderscheiden op vlakken als wetenschap, ICT, artificiële intelligentie, psychologie ...  

Een UHB kind: 

 • legt snel verbanden tussen onderwerpen of problematieken
 • is in staat om divergent te denken en abstract redeneren
 • heeft een natuurlijke drang om z'n begaafdheid om te zetten in prestaties
 • heeft een sterk inzichtelijk vermogen
 • verwerkt informatie aan een hoog tempo
 • beschikt over een uitstekend geheugen
 • heeft vaak veel en creatieve ideeën in zijn hoofd
 • kan automatisch redeneren 
 • heeft een enorme capaciteit om te memoriseren
 • heeft een enorme nieuwsgierigheid en stelt inhoudelijke vragen
 • leert snel en autonoom
 • heeft zin voor ontdekken, experimenteren en creëren
 • heeft aanleg voor complexe taken en uitdagingen
   

Intensiteit

Een grote intensiteit op vlak van emoties, gedrag of beleving hoeft niet problematisch te zijn. Het is enkel wanneer de interactie met de omgeving misloopt, dat dit gedrag kan leiden tot gedragspatronen die nadelig zijn voor het kind. Wanneer deze intensiteit echter geaccepteerd en begrepen wordt als eigenschap of als passie, kan deze op een positieve manier worden ingezet. 

Een UHB kind:

 • is intens en gepassioneerd in alles wat het doet en leert
 • is zeer gefocust en gedreven en wil alles excellent doen
 • heeft een sterke emotionele intensiteit en een sterk ontwikkeld empathisch vermogen
 • is vaak fysiek zeer intens en beschikt over een enorme energie die bruikbaar is voor het ontwikkelen van complexe projecten
 • heeft een sterk vermogen tot gedetailleerde, levendige visualisaties en beschikt over een grote creativiteit.
 • beschikt over grote verbeeldingskracht, welke vaak zorgt voor vreugde en creativiteit in het dagelijks leven en helpt bij de ontwikkeling van intellectuele gaven. Zoals Einstein zei: ‘’Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis’’

 

Perfectionisme

Perfectionisme als karaktereigenschap hoeft niet altijd aanleiding te zijn tot problemen. Het is dus niet altijd nodig om een kind op dit punt te ‘genezen’ of om zijn perfectionisme om te buigen naar andere, minder sterke eigenschappen. Wanneer deze eigenschap net gewaardeerd en in goede banen geleid wordt, kan zij ingezet worden om de capaciteiten van UHB kinderen ten volle te benutten. Dit gezonde perfectionisme is niet gericht is op de ander (alle partijen willen tevreden stellen) maar is gericht is op inhoud en kwaliteit (het zo goed mogelijk willen doen).

Wanneer een perfectionist een goede balans weet te vinden, dan plukt iedereen er de vruchten van. Een perfectionist:

 • zet zich voor honderd procent in
 • gaat voor het hoogst haalbare
 • ziet meer dan een ander, heeft oog voor detail en ziet dingen waar anderen overheen kijken
 • kan op belangrijke momenten het verschil maken
 • daagt zichzelf maar ook anderen uit
 • heeft oog voor de kwaliteit van wat hij doet en probeert zichzelf te verbeteren
 • is betrouwbaar
 • neemt zijn taak serieus
   

Kritische instelling

Mensen die kritisch denken, kunnen een belangrijke plaats vervullen binnen de maatschappij. Ze zijn waakzaam en verhinderen ondoordachte beslissingen. Een kritische instelling geeft vaak vertrouwen aan anderen.

Iemand met een kritische instelling:

 • is niet vatbaar voor mooie praatjes maar bekijkt of het ook klopt wat er gezegd wordt
 • kan met aandacht rapporten lezen en ziet snel (inhoudelijke) fouten of verbeterpunten 
 • beschikt over onderscheidend vermogen
 • kan zich redelijk snel een oordeel vormen
 • kan vooroordelen en subjectiviteit herkennen
 • kan onderscheid maken tussen hoofdzaken en bijzaken
 • kan onderscheid herkennen tussen relevante en irrelevante informatie
 • hanteert objectieve criteria bij het beoordelen van informatie
 • stelt zich vragen over beweringen en conclusies, definities en bewijzen, meningen en overtuigingen
 • neemt makkelijk tegenstellingen waar
 • verzamelt eerst voldoende informatie en kennis vooraleer tot een oordeel te komen
   

Extreem rechtvaardigheidsgevoel

Een rechtvaardigheidsgvoel wordt over het algemeen aanvaard als een positieve eigenschap. Pas wanneer de intensiteit die hiermee samenhangt te extreem is, wordt het als belemmerend ervaren. Hoe dan ook brengt het hebben van een sterk rechtvaardigheidsgevoel een boel positieve asprecten met zich mee.

Iemand met een groot rechtvaardigheidsgevoel:

 • is ronduit over wat hij denkt of voelt
 • is direct in de communicatie
 • is eerlijk, oprecht, integer en betrouwbaar en verwacht dit ook van anderen
 • houdt van open communicatie
 • verkiest eenduidigheid als het gaat over de beoordeling van situaties
 • neemt het op voor anderen wanneer hij merkt dat ze dat zelf niet zo goed kunnen
 • vindt dat iedereen gelijkwaardig en respectvol behandeld dient te worden
 • staat voor normen en waarden
 • doet wat hij zegt
 • is recht door zee
 • laat zich niet manipuleren