Loading...
 

Wie zijn wij ?

 

Logo UHB4

Wij zijn een groep ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen. Elk van ons legde individueel een vaak jarenlange zoektocht af naar passend onderwijs voor onze eigen kinderen. Stuk voor stuk botsten we als ouders van kinderen met zeer specifieke onderwijsnoden op gelijkaardige problemen. 

Zo leerden we dat de kennis over uitzonderlijke hoogbegaafdheid in Vlaanderen - en zelfs in Europa - heel erg beperkt is. Het aantal experts met kennis van UHB is in Vlaanderen op een halve hand te tellen. Ook binnen de wereld van hoogbegaafdheidsexperts is de kennis over UHB zeer beperkt, zeker als het over de kinderen met een zéér extreem IQ en de bijbehorende extreme noden gaat. Literatuur over highly, exceptionally en profoundly giftedness is maar beperkt beschikbaar en zo goed als niet te vinden in het Nederlands. Scholen en onderwijsinstellingen kennen niet de bijzondere noden van deze kinderen, laat staat dat zij aangepast onderwijs of begeleiding beschikbaar stellen.

Wij ouders zagen dan ook geen andere mogelijkheid meer dan zelf de experten te worden die onze kinderen broodnodig hebben. Als ervaringsdeskundigen merken we echter dat we meer kennis over de noden van UHB kinderen ontwikkelen dan scholen en onderwijsinstanties zelf. Dat zet ons vaak in een eenzame en geïsoleerde positie.

Als Stuurgroep “Ouders van UHB kinderen in Vlaanderen” willen we uit onze geïsoleerde positie treden en uitzonderlijke hoogbegaafdheid bekendheid geven op alle nodige niveaus.

Wij kunnen als ouders de leemte over UHB niet volledig opvullen. Toch willen wij voorkomen dat ouders, die vandaag voor het eerst geconfronteerd worden met de term uitzonderlijke hoogbegaafdheid, dezelfde moeilijke zoektocht moeten afleggen als wij. We willen de kennis en informatie die we zelf opdeden, bundelen en beschikbaar stellen van deze ouders. In de hoop dat de nieuwe generatie uitzonderlijk begaafde kinderen niet langer vastloopt in onderwijs, maar er kan groeien en bloeien.


 

 

Facebook

Volg ons op Facebook