Loading...
 

Actie Huisonderwijs

 

Homeschool1
Als vereniging met een aanzienlijk deel van leden mét kinderen in huisonderwijs, voelen we ons genoodzaakt om huisonderwijs op onze agenda te zetten.

Uit de enquête die we begin 2020 onder onze leden verspreidden, bleek dat 11% van onze kinderen ofwel voltijds ofwel gedeeltelijk huisonderwijs volgt. Een véél groter percentage dus dan de 0,13% van alle 1.175.538 leerplichtigen in Vlaanderen. Bovendien - en vooral deze is niet mis te verstaan - liet 70% van de bevraagde ouders met UHB kinderen in huisonderwijs weten hiervoor te ‘kiezen’ door gebrek aan passend schools onderwijs.

Passend schools onderwijs is het grote doel van onze vereniging. Toch blijven we alert voor het feit dat een bepaald deel van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen - zelfs met extreme (individuele) aanpassingen op school - nooit kunnen of zullen floreren. Voor deze kinderen is huisonderwijs één van de weinige alternatieven. 

Waarom huisonderwijs ?

Huisonderwijs is een wettelijke en bovendien interessante manier om UHB kinderen op gepast niveau onderwijs te geven. Het geeft ouders de vrijheid om zowel het tempo als de interesses van het kind te volgen. Binnen huisonderwijs hoeft geen vaststaand curriculum gevolgd te worden en is de vrijheid om de cognitieve noden van het kind centraal te stellen veel groter. Vakversnelling is hierdoor heel makkelijk toepasbaar.
Vakken hoeven binnen huisonderwijs ook niet per graad gevolgd te worden. Het is mogelijk verschillende graden te combineren, zolang maar rekening gehouden wordt met de uiterste leeftijden waarop bepaalde getuigschriften moeten behaald worden (bv. 1ste graad ten laatste in het jaar waarin het kind 15 wordt). Een kind kan dus gerust bepaalde vakken al op hoger niveau verwerken, terwijl het bijvoorbeeld voor de meeste examens nog de 1ste graad moet afleggen. De combinatie van huisonderwijs met tutoring of MOOC's is ideaal voor een UHB kind om binnen zijn interesses uitgedaagd te blijven.

Sensibilisering

In het schooljaar 2020-21 wil "Ouders van UHB kinderen Vlaanderen" sensibiliseren rond huisonderwijs. 

 

Oktober 2020

Mail tav de parlementsleden van de Onderwijscommissie (Vlaams Parlement)

naar aanleiding van de parlementaire vraag van R. Beckers over het stijgend aantal leerlingen in huisonderwijs (Lees of luister hier) 

(Lezen via de FB pagina)


 

Wordt vervolgd ...