Loading...
 

Acties van UHB Vlaanderen

 

Action

 

Acties van "UHB Vlaanderen"

 

  • 2019-2020 Oprichting UHB Peer Support

"Ouders van UHB kinderen Vlaanderen" wil uitzonderlijk hoogbegaafde (UHB) kinderen en jongeren in Vlaanderen samenbrengen.
Via UHB Peer Support hopen we deze kinderen en jongeren oa in Facebookgroepen te kunnen verenigen. Peer contact is belangrijk voor UHB jongeren om te ervaren dat ze niet de enigen zijn die zich 'anders' voelen, om sociale contacten te leggen, om gedachten en ervaringen uit te wisselen en hun (existentiële) eenzaamheid te doorbreken. Lees meer ...
 

 

Acties van "Ouders van UHB kinderen Vlaanderen"

 

De stuurgroep "Ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen" zet zich in voor passend onderwijs voor UHB leerlingen. Dit doen ze via verschillende acties naar alle actoren binnen onderwijs: CLB's, scholen, onderwijskoepels, de Onderwijscommissie van het Vlaams Parlement.

  • 2019 Actie "Kinderrechten"

Op 24 oktober 2019 werden een aantal ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen ontvangen op het Kinderrechtencommissariaat te Brussel. Met een petitie die door meer dan 300 mensen werd onderschreven, wilden ze het gebrek aan passend onderwijs voor UHB kinderen aankaarten. Lees meer ...
 

  • 2019-2020 Actie #passendonderwijs

"Ouders van UHB kinderen" startte dit schooljaar een sensibiliseringscampagne rond passend onderwijs voor uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen. Hierover worden in de loop van 2019-2020 contacten gelegd met alle actoren binnen onderwijs: CLB's, leer- en zorgkrachten, directies, ...
In het Vlaams Regeerakkoord (sept. ‘19) wordt voor de eerste keer vermeld dat er binnen onderwijs "oog moet komen voor zeer makkelijk lerenden, hoogbegaafden en uitzonderlijk hoogbegaafden door voor hen het onderwijs voldoende uitdagend te maken. Leerkrachten moeten leren deze kinderen zo vroeg mogelijk herkennen en signaleren."

Dit kan echter alleen gebeuren mits de nodige kennis en achtergrond over (uitzonderlijke) hoogbegaafdheid. Het gegeven is vrij complex. Daarom wil de groep ‘Ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen Vlaanderen’ zo veel mogelijk informatie delen onder mensen die op welke manier dan ook actief zijn in het onderwijs.

 

  • 2020-2021 Actie #UHBhuisonderwijs

"Ouders van UHB kinderen" zet huisonderwijs voor UHB kinderen dit schooljaar op de agenda. Naast schools onderwijs waar aanpassingen voor UHB kinderen een absolute noodzaak blijven, is voor sommige uitzonderlijke hoogbegaafde kinderen huisonderwijs de enige overgebleven optie.  Sensibilisering van het kabinet van onderwijs en andere onderwijsinstanties is dan ook een taak van de vereniging. Lees meer ...