Loading...
 

Informatie voor beleidsinstellingen

 

Beleid

"Ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen Vlaanderen" heeft niet alleen 'bekendmaking' en 'bewustwording' op haar agenda. Ook op politiek vlak wil de vereniging verandering brengen.

Naar het onderwijsbeleid toe zijn haar doelstellingen:

  • de extreme noden van UHB kinderen binnen onderwijs blootleggen;
  • het tekort aan kennis en passend onderwijs aankaarten;
  • voorstellen doen voor passend onderwijs voor UHB leerlingen binnen het Vlaamse onderwijs;

De vereniging ijvert naar een nauwe samenwerking met het beleid hierover, zijnde:

  • het kabinet van Onderwijs
  • de leden van de Onderwijscommissie van het Vlaams Parlement
  • de onderwijskoepels
  • andere beleidsinstanties op vlak van onderwijs.

Tot nu toe werden zeer positieve contacten gelegd met zowel het kabinet van Onderwijs als met verscheidene politieke partijen, lid van de Onderwijscommissie. 

De vereniging blijft zich op dit vlak inzetten naar de toekomst toe, om de kennis en bewustwording rond uitzonderlijke hoogbegaafdheid ook zo veel mogelijk te doen toenemen op alle mogelijke politieke en onderwijsniveaus.

Instellingen en organisaties die met onderwijsbeleid bezig zijn en graag meer info rond UHB of rond de onderwijsnoden van deze kinderen en jongeren willen, kunnen rekenen op onze inzet. We komen graag langs of voeren het gesprek via digitale communicatiefora.

We benadrukken dat "Ouders van UHB kinderen Vlaanderen" geen enkel winstoogmerk heeft en als enige belangengroep rond UHB enkel passend onderwijs voor UHB leerlingen voor ogen heeft. De vereniging is politiek neutraal en wordt niet gesponsord. 

 

Contacteer ons via

Logo Mail

ouders@145plus.net