Loading...
 

De Examencommissie

 

EC

Via de Examencommissie te Brussel is het mogelijk voor leerplichtige kinderen om officiële examens af te leggen en zowel getuigschriften (1ste of 2de graad middelbaar) als een diploma middelbaar onderwijs (3de graad) te behalen.

Er staat geen minimumleeftijd op deelname en in principe kunnen dus ook jonge UHB kinderen terecht bij de EC voor het afleggen van examens op het niveau middelbaar onderwijs.


Deelname aan de Examencommissie kan ook gecombineerd worden met officieel school lopen. Dit is mogelijk: 

  • als voltijdse leerling op een middelbare school (*) en in overleg met de school voor één of meerdere examens. In dit geval kan de leerling op school voor deze vakken een vrijstelling krijgen, waardoor tijd en ruimte vrij komt voor andere uitdagende zaken voor de UHB leerling.
     
  • als voltijdse "vrije leerling" in een school. Hierdoor wordt wettelijk voldaan aan de leerplicht en moet er dus geen aanvraag voor huisonderwijs gebeuren.

Kinderen of jongeren in officieel huisonderwijs leggen sowieso examens af bij de Examencommissie.

De Examencommissie werkt geen begeleiding uit voor jongeren en is enkel een officiële plaats voor het afleggen van examens. 

Op voorhand informeren over de consequenties van mogelijke trajecten in combinatie met de Examencommissie is absoluut aan te raden.

Meer info is te vinden op de website van de Examencommissie

 

(*) In principe kan ook een leerling in het lager onderwijs voor bepaalde vakken al examens afleggen op de Examencommissie. Dit kan bijvoorbeeld een optie zijn voor een leerling die voor 1 of een beperkt aantal vakken een extreme voorsprong opbouwde, maar voor de andere vakken of voor het sociale aspect nog steeds onder leeftijdsgenoten wil blijven.

Aan het einde van een lagere school is de Examencommissie ook een oplossing voor 9-jarigen die examen basisonderwijs vervroegd willen afleggen. Dit gebeurt via examenscholen. Meer info hierover via volgend link: Vlaanderen.be  - Examencommissie basisonderwijs

 

Meer linken over de wetgeving rond de Examencommissie, vindt u onder ons hoofdstuk Wetgeving

 

 

 

 

Vragen?

Logo Mail

ouders@145plus.net