Loading...
 

Herkenning & Begeleiding

 

Education
“Highly gifted children are a particular diagnostic challenge. They seem to be wired differently and have developmental trajectories that differ from the norm. ”
Marianne Kuzujanakis
 


In het Vlaams Regeerakkoord (sept. ‘19) werd voor de eerste keer vermeld dat er binnen onderwijs "oog moet komen voor zeer makkelijk lerenden, hoogbegaafden en uitzonderlijk hoogbegaafden door voor hen het onderwijs voldoende uitdagend te maken. Leerkrachten moeten leren deze kinderen zo vroeg mogelijk herkennen en signaleren."

Dit kan echter alleen gebeuren mits de nodige kennis en achtergrond over (uitzonderlijke) hoogbegaafdheid bij leerkrachten, zorgkrachten, scholen en beleidsinstanties. Het gegeven 'uitzonderlijke hoogbegaafdheid' is namelijk vrij complex.

Daarom worden onder "Herkenning & Begeleiding" artikels bij elkaar gebracht die dieper ingaan op topics, relevant voor UHB. Deze info is niet alleen interessant voor ouders van een UHB kind, maar evenzeer voor:

  • onderwijzend personeel op scholen
  • medewerkers van CLB's
  • professionele hulpverleners
  • hoogbegaafdheidscoaches
  • psychologen, coaches, ... 
  • huisonderwijzers
  • ...

... kortom, voor iedereen die op de één of andere manier betrokken is bij de opvoeding of opleiding van een uitzonderlijk hoogbegaafd kind.

 

Alle onderstaande artikels werden door UHB Vlaanderen vertaald en/of bewerkt op basis van bronmateriaal uit binnen- en buitenland en telkens getoetst aan wetenschappelijk onderzoek.

 

Deze pagina is beschikbaar zowel onder het menu "Informatie" als onder "Onderwijs", maar bevat naargelang de categorie andere linken:

  • Artikels onder "Informatie" bevatten informatieve achtergrond voor ouders of uitzonderlijk hoogbegaafden zelf.
  • Artikels onder "Onderwijs" zijn relevant voor mensen die bij onderwijs betrokken zijn.

Neem zeker ook eens een kijkje bij de artikels onder de andere categorie!