Loading...
 

Huisonderwijs

 

20

Huisonderwijs is een wettelijk alternatief voor regulier onderwijs. Meer en meer UHB kinderen komen in huisonderwijs terecht, al dan niet tijdelijk. Uit de enquête die "Ouders van UHB kinderen Vlaanderen" begin 2020 onder haar leden afnam, bleek dat meer dan 10% van de vertegenwoordigde kinderen in huisonderwijs zit (vol- of deeltijds) of tijdens z'n onderwijs carrière al in contact kwam met tijdelijk huisonderwijs.

Voor uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen of jongeren is huisonderwijs een zeer interessante manier om op gepast niveau onderwijs te volgen. Het geeft ouders (huisonderwijzers) de vrijheid om zowel het tempo als de interesses van het kind te volgen.

Voordelen :

 • er hoeft geen vaststaand curriculum gevolgd te worden
 • de vrijheid om de cognitieve noden van het kind centraal te stellen is veel groter
 • vakversnelling (oftewel het volgen van het natuurlijke leertempo van het kind) is heel makkelijk toepasbaar
 • vakken hoeven niet per graad gevolgd te worden en verschillende graden kunnen gecombineerd worden
 • combinatie van huisonderwijs met tutoring of MOOC's is ideaal voor een UHB kind om binnen zijn interesses uitgedaagd te blijven

Uiteraard is huisonderwijs afhankelijk van wettelijke regels:

 • huisonderwijs wordt jaarlijks via een "Verklaring van huisonderwijs" aangevraagd, die ten laatste op de derde schooldag bij AGODI moet ingediend zijn
 • controle door de onderwijsinspectie is mogelijk
 • afleggen van examens via de Examencommissie (of examenscholen voor basisonderwijs)
 • voorwaarden qua te behalen getuigschriften tegen een bepaalde leeftijd (bv. getuigschrift 1ste graad moet behaald worden ten laatste binnen het schooljaar waarin de leerplichtige 16 is geworden voor 1 januari.).

Voor veel UHB kinderen blijkt ook een vorm van "tijdelijk huisonderwijs" in combinatie met schoollopen (via code P of een individueel leertraject) een goede oplossing om aan hun leernoden te voldoen.

Deeltijds onderwijs vanuit "huisonderwijs-standpunt" is wettelijk niet langer mogelijk. Huisonderwijs is wél te combineren met een deeltijds vrije leerling systeem . In dat geval valt de leerling onder een voltijds huisonderwijs statuut (aangevraagd via AGODI), maar volgt hij één of meerdere vakken als vrije leerling op een school. Let wel: dit is een gunst van scholen, zij hebben geen verplichting om vrije leerlingen op te nemen.

 
Huisonderwijs lager onderwijs

Mogelijkheden voor UHB kinderen:

 • vrij curriculum mogelijk (zolang aan de basisleerstof voldaan is)
 • versnelling en/of vakversnelling zijn makkelijk toepasbaar
 • examens basisonderwijs kunnen afgelegd worden vanaf 9 jaar
 • kind kan al leerstof verwerken van middelbaar en zelfs examens afleggen via de Examencommissie (geen minimumleeftijd)
 • geen verplichte examens tijdens de verschillende jaren, enkel aan het einde van het basisonderwijs: "uiterlijk in het schooljaar waarin de leerplichtige elf jaar is geworden voor 1 januari"
 • getuigschrift basisonderwijs wordt behaald via examenscholen (wettelijke minimumleeftijd 9 jaar).
 
Huisonderwijs middelbaar onderwijs

Mogelijkheden voor UHB kinderen:

 • vrij curriculum mogelijk
 • versnelling en/of vakversnelling zijn makkelijk toepasbaar
 • examens middelbaar onderwijs worden afgelegd per graad
 • verschillende graden kunnen gecombineerd worden
 • de jongere kan zich in andere vakken of extra leerstof verdiepen naargelang z'n interesse  
 • examens middelbaar vinden plaats bij de Examencommissie (geen minimumleeftijd).
 • hou wel rekening met uiterste leeftijden voor het behalen van getuigschriften!

 

 

Meer info over de regelgeving rond huisonderwijs is te vinden op de website van de Vereniging van Huisonderwijzers Vlaanderen

 
Meer linken over de wetgeving rond huisonderwijs, vindt u ook onder ons hoofdstuk Wetgeving.

 

 

 

 

Vragen?

Logo Mail

ouders@145plus.net