Loading...
 

Informatie voor ondersteunende diensten

 

Office4

Als vereniging bieden we op deze website informatie aan die soms buiten het standaard protocol van Onderwijs valt. We zijn ons ervan bewust dat dit voor scholen en onderwijsinstellingen enigszins buiten de comfortzone valt en dat het gevaar bestaat dat we hierdoor geloofwaardigheid verliezen bij het aanbieden van oplossingen voor uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen.

We willen echter duidelijk stellen dat we ons voor onze voorstellen baseren op:

  • literatuur over uitzonderlijke hoogbegaafdheid uit Vlaanderen, Nederland en (buiten) Europa
  • studiemateriaal uit buitenlands wetenschappelijk onderzoek.

Het overgrote deel wetenschappelijk onderzoek is afkomstig uit landen als Canada, Australië en de Verenigde Staten, vermits op Europees vlak maar zeer weinig materiaal terug te vinden is. In België of Nederland bestaat zo goed als geen onderzoek naar UHB.

Het feit dat dit materiaal niet beschikbaar is in Vlaanderen, is een grote hindernis om deze kennis geïntegreerd te krijgen in reeds bestaande en regelmatig geëvalueerde onderwijsstructuren of in de geesten van onderwijzend personeel.

De tips en onderwijsaanpassingen die we op deze site naar voren schuiven ten behoeve van leerkrachten, scholen en onderwijsinstanties, zijn niet alleen onderbouwd door bestaand studie- en onderzoeksmateriaal, maar tegelijkertijd ook meermaals getoetst aan de ervaringen van tal van ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen. Op zo veel mogelijk plaatsen bij artikels of teksten op deze website staan bronnen vermeld. De vereniging houdt ook enquêtes onder haar leden om onderwijssituaties en maatregelen te toetsen. 

We leggen onze aanbevelingen ook naast bestaand onderzoek en protocollen rond hoogbegaafdheid en nemen deze regelmatig onder de loep. We toetsen de waarde van deze modellen aan de noden van UHB kinderen in het Vlaamse onderwijs en geven aanvullingen vanuit wetenschappelijk onderzoek en literatuur. Specifiek kijken we telkens naar mogelijke maatregelen die bruikbaar zijn voor zowel identificatie als ondersteuning van begaafde leerlingen. Aanvullend projecteren we daarop de maatregelen zoals we die vanuit onze achtergrond nodig zien voor uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen.

 

Specifiek Diagnostisch Protocol bij cognitief sterk functioneren

 

Het "Specifiek Diagnostisch Protocol bij cognitief sterk functioneren"van Prodia (Project protocollering diagnostiek) Vlaanderen kwam in 2019 tot stand.

In dit protocol staan een aantal maatregelen opgenomen bij cognitief sterk functioneren op scholen. Het gaat hier in het bijzonder over: compacten, verrijking, peergroeponderwijs en - wanneer voorgaande maatregelen niet voldoende tegemoet komen, over versnelling. De maatregelen die Prodia voorstelt, hebben we als basis genomen voor de info en tips die we via deze website scholen en leerkrachten meegeven. Deze maatregelen hebben we uitgebreid naar het niveau dat nodig is om tegemoet te komen aan de cognitieve noden van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen en jongeren in het onderwijs. U vindt hier meer info over via:


Onze visie en aanvullingen bij het Protocol, is te vinden onder:

 
 

Response to Intervention” (RTI)- model

 

Het RTI-model wordt in de Verenigde Staten gebruikt om (hoog)begaafde studenten te identificeren en hen gepast onderwijs te geven.

We werken momenteel volop aan dit model en z'n mogelijke toepassing voor UHB leerlingen in Vlaanderen. Aanvullende informatie volgt spoedig.

 

 

 

 

 

Vragen of opmerkingen?
Contacteer ons via

Logo Mail

ouders@145plus.net