Loading...
 

Verwerking van persoonsgegevens

 
Algemeen

 

De vereniging houdt persoonsgegevens bij van

 • alle geregistreerde leden
 • bezoekers die deze vrijwillig opgeven in het kader van een actie

Wie meer uitleg wil, inzage wil in zijn gegevens, deze wil laten aanpassen of verwijderen, kan ons contacteren via

uhb@145plus.net

 

Gegevens van geregistreerde leden

 
Beschrijving

 

Van geregistreerde leden, houden we volgende gegevens bij:

 • Gebruikersnaam: vrij te kiezen bij aanmelding.
 • Emailadres: een geldig emailadres.
 • Paswoord
 • Voornaam en naam
 • Adres, postcode en gemeente
 • Telefoon of GSM
 • Gegevens over tijdstippen van registratie en aanloggen op de site
 
Verwijderen

 

Wanneer leden zich uitschrijven, worden hun gegevens verwijderd

 
Delen

 

De data die de vereniging van leden bewaart, worden niet met derden gedeeld en niet vrijgegeven. De privacy van onze leden is uiterst belangrijk en er wordt binnen de vereniging zeer zorgvuldig met alle data omgegaan. De gegevens worden enkel verwerkt en bijgehouden in het kader van lidmaatschap.


 

Gegevens van bezoekers in het kader van een actie

 
Beschrijving

 

De gegevens die we bijhouden, zijn afhankelijk van de actie. Minimumgegevens zijn:

 • Naam en voornaam
 • Emailadres: een geldig emailadres.


Daarnaast kan bijkomende informatie gevraagd worden als:

 • Verband met UHB kinderen
 • Woonplaats
 • ...

 

De vereniging verbindt zich ertoe deze gegevens niet langer bij te houden dan voor de periode van de duur van de actie.
 

Verwijderen

 

Deze gegevens worden bijgehouden zolang de actie gepubliceerd blijft op onze site. Bezoekers die hun gegevens willen inzien, laten aanpassen of verwijderen, neemt daartoe contact op met de vereniging.

 
Delen

 

Deze gegevens worden enkel gedeeld met de bestemmeling van de actie, bijvoorbeeld de organisator van een lezing, webinar of activiteit. In het geval van een petitie, worden de gegevens enkel gedeeld met de bestemmeling van de petitie. Gezien de aard van de actie, wordt door de vereniging verondersteld dat de deelnemer impliciet toestemming geeft voor het delen van deze gegevens met de bestemmeling.