Loading...
 

Linken en informatie over onderwijs en wetgeving

 

Book1

Op deze pagina worden alle relevante linken naar wetgeving rond onderwijs verzameld. Deze worden opgesplitst naar de verschillende domeinen van onderwijs toe:

 

Neem ook een kijkje bij onze veelgestelde vragen over de onderwijswetgeving: FAQ.


Hebt u nog andere vragen, contacteer ons gerust via ouders@145plus.net.

 

 

Schoolwetgeving 

Lager onderwijs

 

Onderwijs.Vlaanderen.be - Decreet basisonderwijs

Onderwijs.Vlaanderen.be - Naar de lagere school

 

Secundair onderwijs

 

Onderwijs.Vlaanderen.be - Decreet secundair onderwijs

Onderwijs.Vlaanderen.be - Naar het secundair onderwijs 

 

Code P

 

Vlaanderen.be - Omzendbrief "Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs" punt 3.3. Afwezigheden mits akkoord van de directeur (code P, code S, code Q en code O)

Vlaanderen.be - Omzendbrief "Afwezigheden en in- en uitschrijvingen in het voltijds gewoon secundair onderwijs en het deeltijds secundair onderwijs" punt 2.2 Door de school gewettigde afwezigheden

 

Trajecten hoogbegaafdheid

 

Onderwijs.Vlaanderen.be - Ondersteuning en begeleiding cognitief sterk functionerende leerlingen

Onderwijs.Vlaanderen.be - Artikel 136/6

CodexVlaanderen.be - Artikel III.15. (01/01/2015- ...)

Onderwijskiezer - "Welk flexibel individueel leertraject is mogelijk in het SO?"

Prodia - Specifiek Diagnostisch Protocol bij cognitief sterk functioneren
 

 

Huisonderwijs

 

VHOV, Vereniging voor huisonderwijzers Vlaanderen

Vlaanderen.be - huisonderwijs

Onderwijsinspectie - controle huisonderwijs

Onderwijskiezer - huisonderwijs
 

 

Examencommissie

 

Vlaanderen.be  - Examencommissie basisonderwijs

Examencommissie - secundair onderwijs

Vlaanderen.be - examencommissie secundair onderwijs