Loading...
 

Wie zijn wij ?

Hands

De vereniging werd in 2019 opgestart door een groepje Vlaamse ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen, die elkaar leerden kennen op een Nederlandse Facebook groep voor ouders van hoogbegaafde kinderen.

Elk van ons legde individueel een vaak jarenlange zoektocht af naar passend onderwijs voor onze eigen kinderen. Stuk voor stuk botsten we als ouders van kinderen met zeer specifieke onderwijsnoden op gelijkaardige problemen. 

Zo leerden we dat de kennis over uitzonderlijke hoogbegaafdheid in Vlaanderen - en zelfs in Europa - heel erg beperkt was. Het aantal experts met kennis van UHB was in Vlaanderen op een halve hand te tellen. Ook binnen de wereld van hoogbegaafdheidsexperts was de kennis over UHB zeer beperkt, zeker betreft kinderen met een zéér extreem IQ en de bijbehorende extreme noden. Literatuur over highly, exceptionally en profoundly giftedness was maar beperkt beschikbaar en zo goed als niet te vinden in het Nederlands. Scholen en onderwijsinstellingen kennden niet de bijzondere noden van deze kinderen, laat staat dat er aangepast onderwijs of begeleiding beschikbaar was.

Wij ouders zagen dan ook geen andere mogelijkheid meer dan zélf de experten te worden die onze kinderen broodnodig hadden. Als ervaringsdeskundigen merkten we echter dat we meer kennis over de noden van UHB kinderen ontwikkelden dan scholen en onderwijsinstanties zelf. Dat zette ons vaak in een eenzame en geïsoleerde positie.

Als vereniging “Ouders van UHB kinderen in Vlaanderen” treden we uit die geïsoleerde positie en geven we bekendheid aan uitzonderlijke hoogbegaafdheid op alle nodige niveaus.

Wij kunnen als vereniging de leemte over UHB niet volledig opvullen. Toch willen wij voorkomen dat ouders, die vandaag voor het eerst geconfronteerd worden met de term uitzonderlijke hoogbegaafdheid, dezelfde moeilijke zoektocht moeten afleggen als wij. We willen de kennis en informatie die we zelf opdeden, bundelen en beschikbaar stellen van deze ouders. In de hoop dat de nieuwe generatie uitzonderlijk begaafde kinderen niet langer vastloopt in onderwijs, maar er kan groeien en bloeien. En in de hoop dat de huidige generatie uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen kan opgroeien tot evenwichtige, veelzijdige en gelukkige uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen. 

Anno 2021 merken we dat de kennis over uitzonderlijke hoogbegaafdheid heel langzaam toeneemt. De acties die we ondernamen afgelopen jaren, het vele schrijven en praten over UHB ... het loont. Meer en meer ouders van deze kinderen vinden de weg naar onze vereniging. Meer en meer hoogbegaafdheids coaches en psychologen raken vertrouwd met de term. En langzaam maar zeker raakt de noodzaak van specifieke begeleiding voor deze kinderen binnen onderwijs ook bekend op politiek vlak. De weg is nog lang, maar de start voor een betere toekomst voor uitzonderlijk hoogbegaafden is gemaakt. Als vereniging zijn we daar zeer dankbaar voor.