Loading...
 

Nieuws
 

News

 

30/09/2019

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024

"We hebben oog voor zeer makkelijk lerenden, hoogbegaafden en uitzonderlijk hoogbegaafden door voor hen het onderwijs voldoende uitdagend te maken. Leerkrachten leren deze kinderen zo vroeg mogelijk herkennen en signaleren. Ook 30 voor deze leerlingen moeten leraren een beroep kunnen doen op ondersteuning en moeten deze leerlingen gebruik kunnen maken van hulpmiddelen om het lesaanbod op hun specifieke behoeften te kunnen afstemmen. Hiertoe passen we de regelgeving aan." (Regeerakkoord, p. 29)

Lees meer ...

 

24/04/2019

Voorstel van Resolutie betreffende de detectie, ondersteuning en begeleiding van zeer makkelijk lerende en (uitzonderlijk) hoogbegaafde leerlingen wordt aangenomen in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement

"We vestigen nog even de aandacht op de uitzonderlijk hoogbegaafde en profoundly gifted leerlingen. Uitzonderlijk hoogbegaafden en profoundly gifted (PG) leerlingen beschikken over zo’n grote verwerkingssnelheid dat de school de leerling onmogelijk kan bieden wat het kind nodig heeft om tot ontwikkeling en leren te komen. UHB- en PG-leerlingen hebben een cognitieve input nodig die het huidige onderwijssysteem hen onvoldoende kan geven, dit zowel op het gebied van volume als voortgang.
Tevens worden deze UHB- en PG-leerlingen ook door het systeem geremd in hun groeicapaciteiten. Ze kunnen pas op een bepaalde leeftijd naar een volgende niveau onderwijs: op 2,5 jaar naar de kleuterschool, op 5 jaar naar de lagere school, op 9 naar de secundaire school en op 15 naar het hoger onderwijs. Ze kunnen ook alleen maar overstappen naar een hogere graad als zij voor de volledige examenreeks van de lagere graad geslaagd zijn.
Ook in de centrale examencommissie worden deze UHB- en PG-leerlingen geremd: zij kunnen slechts naar een volgende graad overgaan als het examen voor het vorige niveau volledig is afgelegd. Door de asynchrone ontwikkeling van de (U)HBleerlingen en door de hindernissen of barrières (embodio’s) kan het zijn dat een kind hoogbegaafd is en dus uiterst goed scoort op wiskundig en wetenschappelijk vlak, maar in Frans bijvoorbeeld minder presteert. Door een doorgedreven training in de kinderjaren kan het oplossen van die barrières wel worden getraind, maar dat vergt tijd, tijd die een HB-kind beter in zijn sterke portefeuille meeneemt ..."

Lees meer ...

 
22/04/2019

Meerderheidspartijen willen M-decreet voor hoogbegaafden

"Een kangoeroeklas of projectwerking volstaat ook niet voor uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen. Voor hen is er meer nodig. Hoogbegaafde leerlingen blinken niet per definitie in alle vakken uit. Sommigen zijn bijvoorbeeld uitzonderlijk sterk in wiskunde, maar steken er voor de andere vakken niet echt met kop en schouders bovenuit. Vandaag kunnen ze pas aan een hogere graad of een volgende studie beginnen als ze voor álle vakken zijn geslaagd. Als een twaalfjarige alleen voor wiskunde aan de leerstof van de derde graad toe is, moet hij dat vak toch met de rest van zijn klas blijven volgen ..."

Lees meer ...