In het kader van het dossier van De Standaard rond “de grote uitdagingen in het onderwijs”, neemt Kim Kiekens van Spring-stof vzw en Ouders van UHB kinderen Vlaanderen actie om ook de noodzaak van uitdagend en passend onderwijs voor getalenteerde (U)HB kinderen in de kijker te zetten.

Onder de oproep “Meester, master, mentor: hoe haalt de leerkracht meer uit jonge mensen?” reageerde Kim:

“Cognitief toptalent hebben we vandaag meer dan ooit nodig om een antwoord te kunnen bieden op de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Toch krijgen leerlingen die willen excelleren op school niet altijd voldoende uitdaging en begeleiding om hun talent maximaal te ontwikkelen. 150 cognitief getalenteerde (hoogbegaafde) leerlingen uit > 100 scholen volgen daarom (deeltijds) onderwijs op maat bij SPRING-STOF vzw in Leuven. We hebben naast een topsportschool ook nood aan een top-talent-school!”
Kim Kiekens – Spring-stof vzw

Om de noodzaak van meer ondersteuning voor cognitief talent te onderstrepen, roepen we ouders en begeleiders van deze getalenteerde kinderen en jongeren op om deze oproep meer kracht bij te zetten.

Wat kan je doen?

  • ‘Like’ de reactie van Kim Kiekens via de pagina van De Standaard
    en/of
  • Voeg uw eigen reactie toe om meerwaarde te geven aan de oproep

Vermits de reacties met de meeste ‘likes’ en/of opmerkingen opgenomen worden in de papieren editie van De Standaard binnen enkele weken en daardoor dus extra belicht worden, is dit een goede manier om nog maar eens aandacht te vragen voor onze doelgroep.

Met dank,

Kim Kiekens,
Ouders van UHB kinderen Vlaanderen

De Standaard – Red de toekomst

Door admin