Huisonderwijs

“Many families homeschool (or choose unschooling) as a means of eliminating the psychological and emotional trauma associated with trying to fit into a setting that does not recognize or suit their child’s needs”
Robert Arthur Schultz

Huisonderwijs is een wettelijk alternatief voor regulier schools onderwijs. Meer en meer UHB kinderen komen in huisonderwijs terecht, al dan niet tijdelijk en/of vrijwillig. Uit de enquête die “Ouders van UHB kinderen Vlaanderen” begin 2020 onder haar leden afnam, bleek dat meer dan 10% van de vertegenwoordigde kinderen in huisonderwijs zit (vol- of deeltijds) of tijdens z’n onderwijs carrière al in contact kwam met tijdelijk huisonderwijs.

Voor uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen of jongeren is huisonderwijs een zeer interessante manier om op gepast niveau onderwijs te volgen. Het geeft ouders (huisonderwijzers) de vrijheid om zowel het tempo als de interesses van het kind te volgen.

Voor veel UHB kinderen blijkt ook een vorm van “tijdelijk huisonderwijs” in combinatie met schoollopen (via code P of een individueel leertraject) een goede oplossing om aan hun leernoden te voldoen.

Graag meer weten over huisonderwijs?

Neem dan een kijkje bij:

Vragen?

Contacteer Ouders van UHB kinderen Vlaanderen

Volg UHB Vlaanderen Huisonderwijs
via facebook