Secundair onderwijs

Overzicht

Waar en wanneer legt je kind examens secundair onderwijs af?

Een kind in huisonderwijs is verplicht om in te schrijven, deel te nemen én te slagen voor examens basisschool en eerste graad secundair en dit volgens het onderwijsdecreet, artikel 26bis.

Examencommissie secundair onderwijs

Schrijf je kind ten laatste in het schooljaar waarin het vóór 1 januari 15 jaar wordt, in voor de examens van de Examencommissie secundair onderwijs.

  • Voorbeeld 1: je kind is in 2008 geboren, het wordt dus 15 in 2023. Schrijf het in bij de Examencommissie ten laatste tijdens het schooljaar 2023-24.
  • Voorbeeld 2: je kind is in 2009 geboren, het wordt dus 15 in 2024.  Schrijf het in bij de Examencommissie ten laatste tijdens het schooljaar 2024-25.

Als je je kind te laat inschrijft bij de Examencommissie, dan ben je verplicht om het in te schrijven in een door de overheid erkende school.

Inschrijven bij de Examencommissie gebeurt per graad en kost €38 (meer info hier).

Meer info over de examens: examens via de EC

Getuigschrift 1ste graad secundair behalen

Een kind dat je verplicht moet inschrijven bij de Examencommissie secundair onderwijs, moet in het schooljaar waarin het vóór 1 januari 16 jaar wordt, minstens een getuigschrift van de 1ste graad secundair onderwijs behalen.

  • Voorbeeld: je kind wordt 16 in 2024. Het moet het getuigschrift ten laatste tijdens het schooljaar 2024-2025 behalen.

Het Onderwijsdecreet stipuleert geen vereisten voor het behalen van een 2de of 3de graad secundair onderwijs.

Wat zijn de voordelen van huisonderwijs?

  • vrij curriculum mogelijk
  • (vak)versnelling makkelijk toepasbaar
  • examens middelbaar onderwijs worden afgelegd per graad
  • verschillende graden kunnen gecombineerd worden
  • extra vakken of leerstof makkelijk in te passen  
  • geen minimumleeftijd of getuigschrift nodig voor examens middelbaar via de Examencommissie
  • maximum aan flexibiliteit

Vrij curriculum mogelijk

Een eigen curriculum volgen binnen een huisonderwijstraject is vrij eenvoudig. Zolang aan de vereisten van huisonderwijs is voldaan (inhoudelijk eisen en maximumleeftijden behalen van getuigschriften), kan gekozen worden om het kind op z’n eigen inherente tempo en volgens z’n eigen interesses of talenten te laten leren. In praktijk wil dit zeggen dat zolang de jongere examens aflegt en tijdig (of vervroegd) de nodige getuigschriften behaalt, er geen enkel probleem is binnen het curriculum eigen aanpassingen te maken.

(Vak)versnelling makkelijk toepasbaar

In tegenstelling tot schools onderwijs waar versnellingen meestal gepaard gaan met de nodige logistieke uitdagingen, kan dit binnen een huisonderwijstraject uiterst makkelijk bereikt worden. De jongere kan in principe zo snel gaan als hij zelf wil. Vermits bij de Examencommissie ook graden kunnen gecombineerd worden, kan voor verschillende vakken al examens afgelegd worden binnen een hogere graad. Dit houdt rekening met de asynchrone ontwikkeling van jongeren en kan een grote stimulans zijn om zich binnen hun interessegebied te ontwikkelen.

Examens middelbaar onderwijs worden afgelegd per graad

Vakken bij de Examencommissie worden afgelegd per graad. In totaal zijn dus 3 graden te behalen. De volgorde van deze graden zijn niet bepaald: er kan dus gekozen worden om de examens van een bepaalde graad over te slaan of zélfs om meteen de 3de graad examens af te leggen. Wanneer het diploma van de 3de graad secundair onderwijs behaald is, houdt ook de leerplicht op. In dat geval kan de jongere daarna dus de onderwijscarrière volgen die hij zelf kiest.

Verschillende graden kunnen gecombineerd worden

Men is niet verplicht om zich binnen de Examencommissie te beperken tot één enkele graad. Examens over verschillende graden kunnen dus zonder probleem gecombineerd worden. Zo kan de jongere voor vakken naar keuze al examens afleggen binnen een hogere graad. Op die manier kan de jongere versnellen of kan er ruimte gecreëerd worden om andere niet-schoolse vakken te integreren in het huisonderwijstraject.

Extra vakken of leerstof makkelijk in te passen

Vermits geen schools curriculum moet gevolgd worden, kan extra uitdaging altijd makkelijk opgenomen worden binnen het huisonderwijs. Zo kan probleemloos ingegaan worden op de interesses van de jongere door tijd en ruimte te creëren voor bijvoorbeeld muziekonderwijs, leren programmeren, kunstvakken, … De mogelijkheden zijn eindeloos.

Geen minimumleeftijd of getuigschrift nodig voor examens middelbaar via de Examencommissie

Vermits er geen vereisten van minimumleeftijd of getuigschrift zijn voor het inschrijven bij de Examencommissie, is deze ook een optie voor jongere studenten. Er kan dus ook al op jonge leeftijd gekozen worden om basisonderwijs te combineren met vakken op middelbaar onderwijsniveau, welke bovendien beproefd en gevalideerd kunnen worden via de Examencommissie. Ook wanneer er (nog) geen getuigschrift basisonderwijs werd behaald, kan er toch al voor gekozen worden om examens bij de Examencommissie secundair onderwijs af te leggen.

Maximum aan flexibiliteit

Huisonderwijs voor een jongere op niveau secundair onderwijs biedt een maximum aan flexibiliteit om z’n leerhonger, z’n interesses en/of z’n asynchrone ontwikkeling te volgen. Er kan naar hartenlust geëxperimenteerd worden en de jongere kan de mogelijkheid gegeven worden om z’n interesses, z’n sterktes en z’n karakter te ontwikkelen. Hoogbegaafd huisonderwijs biedt bovendien ook ruimte voor zelfbeschikking, waardoor er een diepere verbinding komt tussen de jongere en z’n (intrinsieke) motivatie.

Waar vind je materialen?

Schoolboeken en onderwijsmethodes

Platforms en online materiaal