Doelstellingen

“The best thing that parents, educators, and others working with that child can do is to actually work with the child. Make adjustments, offer opportunities, and try new placements, even if they are not commonly used for most children.”
Carolyn K, ‘Hoagies’ Gifted Education’

De vereniging ‘Uitzonderlijk Hoogbegaafd Vlaanderen’ wil:

 • informatie en expertise over uitzonderlijke hoogbegaafdheid (UHB) bundelen en beschikbaar stellen
 • kennis over UHB verspreiden
 • via “UHB Peer Support” uitzonderlijk hoogbegaafden in Vlaanderen bij elkaar brengen, zowel via website en sociale media als live
 • via “Ouders van UHB kinderen Vlaanderen” inzetten op
  • kennis over de kenmerken van uitzonderlijk begaafde kinderen
  • inzicht in hun ontwikkeling en hun noden
  • begrip voor hun uitzonderlijke en unieke manier van ‘zijn’
  • het blootleggen van de extreme noden van UHB kinderen binnen onderwijs
  • het aankaarten van het tekort aan kennis en passend onderwijs
  • het doen van voorstellen voor passend onderwijs voor UHB kinderen binnen het Vlaamse onderwijs

Hiervoor wil de vereniging samenwerken met eenieder die bereid is om zich in te zetten voor het bekendmaken van uitzonderlijke hoogbegaafdheid, zoals:

 • professionelen binnen de hoogbegaafdheidswereld en de hulpverlening
 • scholen, onderwijsinstellingen, overkoepelende organisaties binnen de onderwijssector, …
 • onderwijsinstanties op politiek niveau

Expertise

De vereniging wenst zich op geen enkele manier te profileren als dé expert op vlak van uitzonderlijke hoogbegaafdheid in Vlaanderen. Zolang er echter niet voldoende expertise is over uitzonderlijke hoogbegaafdheid op de nodige onderwijs-, hulpverlenings- en politieke niveaus in Vlaanderen, zal ze zich blijvend inzetten om bekendheid te geven aan de specifieke kenmerken van uitzonderlijk hoogbegaafden én de noden van deze kinderen binnen onderwijs.

De informatie die we op deze website verschaffen, is gebaseerd op internationaal onderzoek, professionele literatuur en een grote voorraad aan artikels afkomstig uit Canada, Australië, de Verenigde Staten, Nederland en Vlaanderen. Wettelijke bepalingen ivm beperkingen en mogelijkheden binnen onderwijs hier in Vlaanderen, werden uitvoerig gecheckt bij Agodi (Agentschap voor Onderwijsdiensten), Onderwijs Vlaanderen.be en op officiële websites van de overheid. Bijkomend hielden we als vereniging zelf ook een enquête bij onze leden en verwerkten we de resultaten over de ervaringen van 82 UHB kinderen in het Vlaamse onderwijs in een korte studie.

Elke info wordt door ons up to date gebracht waar mogelijk. We verbinden ons ertoe mogelijks foutieve informatie te checken, te verwijderen en/of te corrigeren.

Contactgegevens