Leestips UHB kinderen

Bedankt om hier een kijkje te komen nemen. We hebben voor u wat artikels over uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen bij elkaar gesprokkeld. Veel leesplezier!

In het Nederlands

“Wanneer kan een kind uitzonderlijk hoogbegaafd genoemd worden?”

door Dotato, advies bij hoogbegaafdheid

“Een kind dat een IQ heeft van 160 verschilt namelijk evenveel van het kind dat 130 scoort als een kind met een gemiddelde intelligentie van 100. Onze ervaring is dat extreem hoogbegaafde kinderen nog veel complexer denken en leren dan kinderen met een score in het gewone hoogbegaafde gebied en dat dit extra uitdagingen met zich meebrengt in de opvoeding en zeker ook in het vinden van passend onderwijs.”
Lees meer …

“Uitzonderlijke hoogbegaafde komt moeilijk tot zijn recht’”

door Blik op Hulp

“Hoogbegaafdheid is inmiddels een gevestigd begrip in de wereld van onderwijs en hulpverlening. De groep hoogbegaafden is echter verre van homogeen. Uitzonderlijk begaafde kinderen steken met kop en schouders uit boven de gemiddelde hoogbegaafde.”
Lees meer …

“Verslag lezing ‘uitzonderlijk begaafde kinderen’ door Renata Hamsikova”

door Pharos

“Als uitzonderlijk begaafde kinderen (eindelijk) naar de basisschool gaan, hebben ze hoge verwachtingen die vervolgens niet uitkomen. Dit kan leiden tot gevoelens van angst, verdriet en boosheid. Een jong kind kan die teleurstelling niet verwoorden. Het uit zich vaak in gedrag zoals boosheid, agressie, opstandigheid, zich terugtrekken en dagdromen. De meeste kinderen zullen proberen zich aan te passen aan wat zij denken dat er van hen verwacht wordt.”
Lees meer …

“Hyperhoogbegaafden op school”

door Begaafdheids profielscholen

“Het denktempo van de hyperhoogbegaafde ligt nog veel hoger. En niet alleen dat, ze kunnen ook sneller en andere verbindingen leggen. Hun meterkast is anders bedraad. Dat maakt lineair en gesegmenteerd onderwijs voor hen lastig, ze haken snel af. Ook het volgzaam leren is voor hen erg moeilijk. Ze bevragen de kaders, tot het vervelende aan toe. Dat is de essentie van hun leren, door aan de kaders te rommelen.”
Lees meer …

“Versnellen”

 door Itinera 

“Het onderwijs moet in de eerste plaats een beleid voeren waar de focus ligt op leerwinst, en niet op een lat waar iedereen over moet. Niet dat minimale standaarden niet wezenlijk zijn, maar we moeten er toch bij stilstaan dat een belangrijke groep misschien al over die lat kan aan het begin van het schooljaar. Niet overwegen om deze groep dan te versnellen doet voor hen het onderwijs reduceren tot bezigheidstherapie. Dit rapport van Carl Van Keirsbilck en Ivan Van de Cloot breekt enerzijds een lans voor het frequenter overslaan van een klas in Vlaanderen. Fundamenteel is het detecteren van het niveau van deze kinderen via systematische afname van gestandaardiseerde testen boven niveau. Anderzijds willen de auteurs er ook voor pleiten dat de problematiek van kinderen met een leervoorsprong niet vergeten wordt bij de hervormingsplannen voor het secundair onderwijs.”
Rapport

“Wat is uitzonderlijke of exceptionele hoogbegaafdheid? Wat hebben deze zeer hoogbegaafden nodig?”

door IHBV 

“Het is aannemelijk dat de kenmerken van exceptioneel en uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen in het verlengde liggen van de kenmerken die bekend zijn bij hoogbegaafdheid in het algemeen, maar mogelijk extremer en intenser aanwezig. Hoewel dit als positief dient te worden gezien, kunnen eventuele moeilijkheden die zij hierdoor ondervinden ook groter zijn. Er zijn ons vele voorbeelden bekend van kinderen die niet naar een reguliere school kunnen of juist veel klassen overslaan. Sommige van hen vallen zelfs volledig buiten het schoolsysteem. Het vinden van gelijkgestemden is vaak een uitdaging. Zelfs binnen de groep hoogbegaafden kunnen zij nog het gevoel hebben ‘anders’ te zijn.”
Lees meer …

“145+, zeer hoogbegaafd, wat is dat dan?”

door Noks Nauta

“Aandacht voor mensen met de zeer hoge IQs zou er vanaf jonge leeftijd moeten zijn. Zo hoorde ik op een school met een grote hoogbegaafden afdeling, waar van iedereen een IQ score bekend is, dat de kinderen met 145 plus duidelijk veel meer verveling en gedragsproblemen lieten zien én dat er klassen waren waar ca de helft in de categorie 145 plus viel. Statistisch zouden we bij een groep hoogbegaafden in het algemeen slechts één op de twintig in die groep 145 plus vinden. Dus hebben ze blijkbaar een grotere kans op uitval in het onderwijs. Was dat al bekend? Een grote uitdaging voor het hoogbegaafden onderwijs.”
Lees meer …

In het Engels

“Exceptionally and profoundly gifted students: an underserved population”

by Miraca U.M. Gross

“Children of IQ 169 appear in the population at a ratio of less than 1:100,000. If an elementary school teacher taught 30 students each year in a professional career of 40 years, the odds against her having such a child in her class are more than 80:1. This is one of many reasons why teachers and schools make such inadequate response to extremely gifted students. We do not have enough practice in dealing with them, we are not informed about such students in our pre-service training, and the very interventions which most benefit these children, such as radical acceleration and full-time ability grouping, are frowned upon.”
Lees meer …

“What is highly gifted? Exceptionally gifted? Profoundly gifted? And what does it mean?”

by Carolyn K., director, Hoagies’ Gifted Education Page

“Old “common wisdom” said that a gifted child would be inherently weak in physical or social / emotional development (or both) – it was considered “a fact” that a strength in one area was offset by a weakness in another. Gifted children were seen as skinny, poor-eye-sighed children. Terman’s research back in the 1930’s attempted to disprove this “knowledge.” He succeeded, but his research methods are now considered questionable. His studies were racist and sexist, and he often “helped” those students who proved the most gifted on his measures. This interference means that his results cannot be accurately determined. More current research continues to support the conclusion that gifted children are not inherently weaker in any other developmental area.”
Lees meer …

“The unique vulnerability of profoundly gifted children”

By Jill Williford Wurman

“Children who are born with extraordinary intellectual capabilities are, by definition, rare. Most often, they are defined by IQ scores of 130+, which puts them in the top 5% of the population. However, to treat those above 130 as though they are homogenous can be a grave mistake, though an unfortunately frequent one, with serious social consequences for the child.”
Lees meer …

“Highly – profoundly gifted:  educational planning for highly to profoundly gifted children”

by The Gifted Development Center

“Successful school placements require flexibility to adjust curricula and instruction to meet unique needs. Full-time gifted schools may be a good base of operations; homeschooling offers the most flexible options.”
Lees meer …

“Stuck in another dimension: the exceptionally gifted child in school”

by Stephanie S. Tolan

“For six years I have tried to educate an exceptionally gifted child in a school system not designed to handle him. As a parent, I’ve never been able to take our situation as an interesting theoretical problem: mistakes have real, observable and painful consequences for someone for whom I care deeply. I’ve learned a great deal in these years, and one of the most frustrating things I’ve learned is that, in spite of the fact that thousands of such children exist today and many thousands have been educated, miseducated, or driven away by our system in the past, each of us confronting the problem is faced with reinventing the wheel.”
Lees meer …

Is uw leeshonger nog niet gestild?
Neem dan zeker een kijkje verder op onze website voor meer info over UHB kinderen en meer artikels …