Welkom

“What makes a child gifted and talented may not always be good grades in school, but a different way of looking at the world and learning.”
Chuck Grassley

Fijn dat u hier een kijkje komt nemen en meer wil weten over uitzonderlijke hoogbegaafdheid in het onderwijs!

Door hun complexe manier van denken en leren, hebben uitzonderlijk hoogbegaafde leerlingen andere leernoden en onderwijsbehoeftes. Dit brengt voor ouders en leerkrachten extra uitdagingen met zich mee, niet alleen in de opvoeding maar zeker ook in het vinden van passend onderwijs.

Om deze kinderen de juiste opleiding en begeleiding te kunnen bieden, is er kennis nodig van wat uitzonderlijke hoogbegaafdheid inhoudt en welke consequenties dit heeft op vlak van onderwijs. Als vereniging willen we inspelen op het tekort aan kennis over UHB binnen de verschillende onderwijsniveaus, door bestaande literatuur en wetenschappelijk onderzoek tot bij leerkrachten, scholen en onderwijsinstellingen brengen.

Wanneer dit uw eerste bezoek aan onze website is, raden we u aan de info over uitzonderlijk hoogbegaafde leerlingen langzaam door te nemen. De informatie is namelijk uitgebreid en niet altijd evident. Er is zowel informatie rond uitzonderlijke hoogbegaafdheid in onderwijs algemeen als specifieke informatie voor scholen, leer-en zorgkrachten van basisonderwijs en middelbaar onderwijs beschikbaar. 

Structuur:

  • Wetgeving met betrekking tot UHB binnen onderwijs

Hebt u vragen of wil u meer informatie?

Contacteer ons via UHB@145plus.net