Huisonderwijs

“Many families homeschool (or choose unschooling) as a means of eliminating the psychological and emotional trauma associated with trying to fit into a setting that does not recognize or suit their child’s needs”
Robert Arthur Schultz

Huisonderwijs is een wettelijk alternatief voor regulier onderwijs. Meer en meer UHB kinderen komen in huisonderwijs terecht, al dan niet tijdelijk en/of vrijwillig. Uit de enquête die “Ouders van UHB kinderen Vlaanderen” begin 2020 onder haar leden afnam, bleek dat meer dan 10% van de vertegenwoordigde kinderen in huisonderwijs zit (vol- of deeltijds) of tijdens z’n onderwijs carrière al in contact kwam met tijdelijk huisonderwijs.

Voor uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen of jongeren is huisonderwijs een zeer interessante manier om op gepast niveau onderwijs te volgen. Het geeft ouders (huisonderwijzers) de vrijheid om zowel het tempo als de interesses van het kind te volgen.

Voordelen :

  • er hoeft geen vaststaand curriculum gevolgd te worden
  • de vrijheid om de cognitieve noden van het kind centraal te stellen is veel groter
  • (vak)versnelling (oftewel het volgen van het natuurlijke leertempo van het kind) is heel makkelijk toepasbaar
  • binnen huisonderwijs kunnen zonder beperking extra uitdaging of andere vakken aangeboden worden, wat ideaal is voor een UHB kind om binnen zijn interesses uitgedaagd te blijven

Voor veel UHB kinderen blijkt ook een vorm van “tijdelijk huisonderwijs” in combinatie met schoollopen (via code P of een individueel leertraject) een goede oplossing om aan hun leernoden te voldoen.

Huisonderwijs is net als schools onderwijs afhankelijk van wetten en regels (opgenomen in het Onderwijsdecreet).

Graag meer weten over huisonderwijs?

Neem dan een kijkje bij:

Vragen?

Contacteer Ouders van UHB kinderen Vlaanderen