Peer contact

The more intelligent a person is, regardless of age, the less often can he find a truly congenial companion.
Leta Hollingworth

Uitzonderlijk hoogbegaafden maken maar zo’n 0,1% van de bevolking uit. Hierdoor zijn op scholen, maar ook binnen jeugdbewegingen, jongerenclubs en -activiteiten vaak amper andere UHB peers te vinden.

Ook uitzonderlijk hoogbegaafde (jong-)volwassenen vinden niet altijd gelijkgestemden. Onderling contact met peers is voor uitzonderlijk hoogbegaafden dus niet altijd vanzelfsprekend.

Peer contact is belangrijk voor UHB kinderen, jongeren en volwassenen:

  • om te ervaren dat ze niet de enigen zijn die zich ‘anders’ voelen
  • om sociale contacten te leggen
  • om gedachten en ervaringen uit te wisselen
  • om hun (existentiële) eenzaamheid te doorbreken

Via UHB Peer support willen we uitzonderlijk hoogbegaafden:

  • informeren over activiteiten binnen hun leefwereld
  • met elkaar in contact brengen via facebook groepen
  • aanmoedigen om UHB peers te ontmoeten

Volg UHB Peer Support
via facebook