Wie zijn wij

“People tend to see our children as strange and don’t understand that the very characteristics that make them seem strange in general company would show them to be quite normal in the company of other exceptionally gifted people.”
Stephanie S. Tolan

Opstart

De vereniging werd in 2019 opgestart door een groepje Vlaamse ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen, die elkaar online leerden kennen op een Nederlandse Facebook groep voor ouders van hoogbegaafde kinderen.

Elk van ons legde individueel een vaak jarenlange zoektocht af naar passend onderwijs voor onze eigen kinderen. Stuk voor stuk botsten we als ouders van kinderen met zeer specifieke onderwijsnoden op gelijkaardige problemen. 

Zo ontdekten we dat de kennis over uitzonderlijke hoogbegaafdheid in Vlaanderen – en zelfs in Europa – heel erg beperkt was. Het aantal experts met kennis van UHB was in Vlaanderen op een halve hand te tellen. Ook binnen de wereld van hoogbegaafdheidsexperts was de kennis over UHB zeer beperkt, zeker betreft kinderen met een zéér extreem IQ en de bijbehorende extreme noden. Literatuur over highly, exceptionally en profoundly giftedness was maar beperkt beschikbaar en zo goed als niet te vinden in het Nederlands. Scholen en onderwijsinstellingen kenden niet de bijzondere noden van deze kinderen, laat staat dat er aangepast onderwijs of begeleiding beschikbaar was.

Wij ouders zagen dan ook geen andere mogelijkheid meer dan zélf de experten te worden die onze kinderen broodnodig hadden. Als ervaringsdeskundigen merkten we echter dat we meer kennis over de noden van UHB kinderen ontwikkelden dan scholen en onderwijsinstanties zelf. Dat zette ons vaak in een eenzame en geïsoleerde positie.

Bekendheid geven aan uitzonderlijke hoogbegaafdheid

Als vereniging “Ouders van UHB kinderen in Vlaanderen” traden we uit die geïsoleerde positie met de bedoeling bekendheid te geven aan uitzonderlijke hoogbegaafdheid op alle nodige niveaus. Dit in de eerste plaats om te  voorkomen dat ouders, die voor het eerst geconfronteerd werden met de term uitzonderlijke hoogbegaafdheid, dezelfde moeilijke zoektocht moesten afleggen als wij.

De kennis en informatie die we zelf opdeden, hebben we ondertussen gebundeld en is via deze uitgebreide website nu beschikbaar voor àlle ouders of uitzonderlijk hoogbegaafden zelf.  

Ondertussen liep de vereniging een hobbelig maar ook vruchtbaar parcours. De contacten die in het begin maar moeilijk werden gelegd met onderwijs en het kabinet van Onderwijs resulteerden anno 2022 in baanbrekende maatregelen voor hoogbegaafden. Hiaten in de onderwijswetgeving werden aangepast en drempels voor snellerende of sterk presterende uitzonderlijk hoogbegaafde leerlingen weggehaald. Ook de kennis over uitzonderlijke hoogbegaafdheid neemt langzaam toe. Meer en meer ouders van deze kinderen vinden de weg naar onze vereniging. Meer en meer hoogbegaafdheidscoaches en -psychologen raken vertrouwd met de term. En langzaam maar zeker wordt de noodzaak van specifieke begeleiding voor deze kinderen op vlak van onderwijs ook bekend binnen scholen en politiek.

De weg is nog lang, maar de start voor een betere toekomst voor uitzonderlijk hoogbegaafden is gemaakt. Als vereniging zijn we daar zeer dankbaar voor.