Examencommissie

Via de Examencommissie in Brussel is het mogelijk voor leerplichtige kinderen om officiële examens af te leggen en zowel getuigschriften (1ste of 2de graad middelbaar) als een diploma middelbaar onderwijs (3de graad) te behalen.

Er staat geen minimumleeftijd op deelname aan de examens en in principe kunnen dus ook jonge UHB kinderen terecht bij de EC voor het afleggen van examens op het niveau middelbaar onderwijs.

Huisonderwijs

Kies je voor huisonderwijs, dan moeten je kinderen op vaste tijdstippen deelnemen aan de examens van de examencommissies voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs en dit volgens het onderwijsdecreet, artikel 26bis.

Meer informatie hierover:

Combinatie met school

Deelname aan de Examencommissie kan ook gecombineerd worden met officieel school lopen. Dit is mogelijk:

  • als voltijdse leerling op een middelbare school (*) en in overleg met de school voor één of meerdere examens. In dit geval kan de leerling op school voor deze vakken een vrijstelling krijgen, waardoor tijd en ruimte vrij komt voor andere uitdagende vakken voor de UHB leerling.
     
  • als voltijdse “vrije leerling” in een school. Hierdoor wordt wettelijk voldaan aan de leerplicht en moet er dus geen aanvraag voor huisonderwijs gebeuren.

(*) In principe kan ook een leerling in het lager onderwijs voor bepaalde vakken al examens afleggen op de Examencommissie. Dit kan bijvoorbeeld een optie zijn voor een leerling die voor 1 of een beperkt aantal vakken een extreme voorsprong opbouwde, maar voor de andere vakken of voor het sociale aspect nog steeds onder leeftijdsgenoten wil blijven.

Op voorhand informeren en overleggen met de school i.v.m. de consequenties van mogelijke trajecten in combinatie met de Examencommissie is absoluut aan te raden.

Examencommissie basisonderwijs

Tijdens de lagere school is de Examencommissie een oplossing voor kinderen die hun examen basisonderwijs vervroegd willen afleggen. Dit gebeurt via examenscholen. Meer info hierover via Onderwijs.Vlaanderen.be.

Sinds het schooljaar 2022-23 kan ook vanuit de lagere school vervroegd een getuigschrift basisonderwijs uitgereikt worden:

Wanneer de klassenraad van oordeel is dat de leerling de onderwijsdoelen uit het leerplan in voldoende mate heeft behaald, kan ze het getuigschrift uitreiken. De klassenraad beslist hierover autonoom.

Examencommissie secundair onderwijs

De Examencommissie werkt geen begeleiding uit voor jongeren en is enkel een officiële plaats voor het afleggen van examens. Je werkt op eigen tempo je examenprogramma af. Het programma bevat alle vakken die je moet afleggen in de studierichting die jij gekozen hebt. Je plant je examens op het kandidatenplatform.

Alle info is te vinden op de website van de Examencommissie

Vragen? Contacteer Ouders van UHB kinderen Vlaanderen.