Artikels

Welkom in onze BIBLIOTHEEK

Overzicht van artikels over uitzonderlijke hoogbegaafdheid bij

Kinderen

In het Nederlands

Folder “Wat is UHB?”
Talentvol

In de praktijk ga je merken dat hoogbegaafde kinderen voldoening halen uit een versnelling en/of verrijkend werk. Hiermee is hun leerhonger gestild. Voor uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen is dit een goed vertrekpunt, maar de honger om te leren blijft. De vragen blijven. De andere denkpatronen blijven.

Open de brochure

Wanneer kan een kind uitzonderlijk hoogbegaafd genoemd worden?
Dotato, advies bij hoogbegaafdheid

Een kind dat een IQ heeft van 160 verschilt namelijk evenveel van het kind dat 130 scoort als een kind met een gemiddelde intelligentie van 100. Onze ervaring is dat extreem hoogbegaafde kinderen nog veel complexer denken en leren dan kinderen met een score in het gewone hoogbegaafde gebied en dat dit extra uitdagingen met zich meebrengt in de opvoeding en zeker ook in het vinden van passend onderwijs.

Uitzonderlijk hoogbegaafde komt moeilijk tot zijn recht
Blik op Hulp

Hoogbegaafdheid is inmiddels een gevestigd begrip in de wereld van onderwijs en hulpverlening. De groep hoogbegaafden is echter verre van homogeen. Uitzonderlijk begaafde kinderen steken met kop en schouders uit boven de gemiddelde hoogbegaafde.

Verslag lezing ‘uitzonderlijk begaafde kinderen’ door Renata Hamsikova
Pharos

Als uitzonderlijk begaafde kinderen (eindelijk) naar de basisschool gaan, hebben ze hoge verwachtingen die vervolgens niet uitkomen. Dit kan leiden tot gevoelens van angst, verdriet en boosheid. Een jong kind kan die teleurstelling niet verwoorden. Het uit zich vaak in gedrag zoals boosheid, agressie, opstandigheid, zich terugtrekken en dagdromen. De meeste kinderen zullen proberen zich aan te passen aan wat zij denken dat er van hen verwacht wordt.

Hyperhoogbegaafden op school
Begaafdheids profielscholen

Het denktempo van de hyperhoogbegaafde ligt nog veel hoger. En niet alleen dat, ze kunnen ook sneller en andere verbindingen leggen. Hun meterkast is anders bedraad. Dat maakt lineair en gesegmenteerd onderwijs voor hen lastig, ze haken snel af. Ook het volgzaam leren is voor hen erg moeilijk. Ze bevragen de kaders, tot het vervelende aan toe. Dat is de essentie van hun leren, door aan de kaders te rommelen.

Een schooljaar overslaan: de mythes voorbij
Itinera

Het onderwijs moet in de eerste plaats een beleid voeren waar de focus ligt op leerwinst, en niet op een lat waar iedereen over moet. Niet dat minimale standaarden niet wezenlijk zijn, maar we moeten er toch bij stilstaan dat een belangrijke groep misschien al over die lat kan aan het begin van het schooljaar. Niet overwegen om deze groep dan te versnellen doet voor hen het onderwijs reduceren tot bezigheidstherapie. Dit rapport van Carl Van Keirsbilck en Ivan Van de Cloot breekt enerzijds een lans voor het frequenter overslaan van een klas in Vlaanderen. Fundamenteel is het detecteren van het niveau van deze kinderen via systematische afname van gestandaardiseerde testen boven niveau. Anderzijds willen de auteurs er ook voor pleiten dat de problematiek van kinderen met een leervoorsprong niet vergeten wordt bij de hervormingsplannen voor het secundair onderwijs.

De pagina van Itinera
Rechtstreekse link naar het rapport

Engelstalige artikels

Reflections on Parenting Profoundly Gifted children: a (most) Surprising Territory
P. Susan Jackson

We raise our very gifted children in a world mostly designed for less cognitively advanced, less intense and more easily fathomable youngsters.
What is it like to be the guardian, the guide and the interpreter of these very exceptional children? How do parents of the uncommonly gifted find their own way on this assuredly surprising parenting journey?

Lees het artikel

I’m Only nine, And I’m Already In College. Here’s What Life Is Like For Me
Kairan Quazi

You probably have an image of “gifted” kids as weird bookworms with no social skills. But I think of myself as any other normal, happy kid. I collect Pokémon cards and know all the dance moves in Fortnite. I have a lot of friends, and we make naughty jokes and play basketball and games. I don’t always get A’s on tests; my family does not believe that grades are that important. I sneak in video games when my parents aren’t looking. And I get grounded for breaking rules.

Lees het artikel

Raising A Profoundly Gifted Child
Amy Harrington

Profoundly gifted children are the outliers amongst outliers. These children are intense, creative problem solvers who have voracious appetites for learning. A profoundly gifted child will have intense focus on passion areas and will fully commit to anything of interest to the exclusion of almost everything else. Or, at least that has been my experience while raising my own profoundly gifted boys and working with gifted families.

Lees het artikel

The unique challenges of raising a highly gifted child
Justin Smith, M.D.

If your child is identified as highly gifted, you will find that there are many different beliefs and opinions about what you should do for them. There are many things about them that defy logic and common sense. You will feel isolated at times and others will minimize your concerns because “what do you have to worry about?”

Lees het artikel

Exceptionally gifted children: different minds
Deirdre V. Lovecky

There is not much differentiation in the literature among the different levels of giftedness. Yet, the child with an IQ of 200 is as discrepant from the child of IQ 150 (3 SD) as the child of IQ 150 is from an average child. Because all gifted children are grouped together in studies of how gifted children differ from average, it is difficult to determine how level of giftedness influences cognitive development.

Lees het artikel

What is highly gifted? Exceptionally gifted? Profoundly gifted? And what does it mean?
Carolyn K., director, Hoagies’ Gifted Education Page

Old “common wisdom” said that a gifted child would be inherently weak in physical or social / emotional development (or both) – it was considered “a fact” that a strength in one area was offset by a weakness in another. Gifted children were seen as skinny, poor-eye-sighed children. Terman’s research back in the 1930’s attempted to disprove this “knowledge.” He succeeded, but his research methods are now considered questionable. His studies were racist and sexist, and he often “helped” those students who proved the most gifted on his measures. This interference means that his results cannot be accurately determined. More current research continues to support the conclusion that gifted children are not inherently weaker in any other developmental area.

Lees het artikel

The unique vulnerability of profoundly gifted children
Jill Williford Wurman

Children who are born with extraordinary intellectual capabilities are, by definition, rare. Most often, they are defined by IQ scores of 130+, which puts them in the top 5% of the population. However, to treat those above 130 as though they are homogenous can be a grave mistake, though an unfortunately frequent one, with serious social consequences for the child.

Lees het artikel

Stuck in another dimension: the exceptionally gifted child in school
Stephanie S. Tolan

For six years I have tried to educate an exceptionally gifted child in a school system not designed to handle him. As a parent, I’ve never been able to take our situation as an interesting theoretical problem: mistakes have real, observable and painful consequences for someone for whom I care deeply. I’ve learned a great deal in these years, and one of the most frustrating things I’ve learned is that, in spite of the fact that thousands of such children exist today and many thousands have been educated, miseducated, or driven away by our system in the past, each of us confronting the problem is faced with reinventing the wheel.

Lees het artikel

Is it a cheetah?
Stephanie S. Tolan

However, schools are to extraordinarily intelligent children what zoos are to cheetahs. Many schools provide a 10 x 12 foot cage, giving the unusual mind no room to get up to speed. Many highly gifted children sit in the classroom the way big cats sit in their cages, dull-eyed and silent. Some, unable to resist the urge from inside even though they can’t exercise it, pace the bars, snarl and lash out at their keepers, or throw themselves against the bars until they do themselves damage.

Lees het artikel

How to raise a genius
Tom Clynes

Article in Nature concerning the long-running study of exceptional children reveals what it takes to produce the scientists who will lead the twenty-first century.

Lees het artikel

Jongeren

Artikels in het Nederlands

Een schooljaar overslaan: de mythes voorbij
Itinera

Het onderwijs moet in de eerste plaats een beleid voeren waar de focus ligt op leerwinst, en niet op een lat waar iedereen over moet. Niet dat minimale standaarden niet wezenlijk zijn, maar we moeten er toch bij stilstaan dat een belangrijke groep misschien al over die lat kan aan het begin van het schooljaar. Niet overwegen om deze groep dan te versnellen doet voor hen het onderwijs reduceren tot bezigheidstherapie. Dit rapport van Carl Van Keirsbilck en Ivan Van de Cloot breekt enerzijds een lans voor het frequenter overslaan van een klas in Vlaanderen. Fundamenteel is het detecteren van het niveau van deze kinderen via systematische afname van gestandaardiseerde testen boven niveau. Anderzijds willen de auteurs er ook voor pleiten dat de problematiek van kinderen met een leervoorsprong niet vergeten wordt bij de hervormingsplannen voor het secundair onderwijs.

De pagina van Itinera
Rechtstreekse link naar het rapport

Engelstalige artikels

Exceptionally and profoundly gifted students: an underserved population
Miraca U.M. Gross

Children of IQ 169 appear in the population at a ratio of less than 1:100,000. If an elementary school teacher taught 30 students each year in a professional career of 40 years, the odds against her having such a child in her class are more than 80:1. This is one of many reasons why teachers and schools make such inadequate response to extremely gifted students. We do not have enough practice in dealing with them, we are not informed about such students in our pre-service training, and the very interventions which most benefit these children, such as radical acceleration and full-time ability grouping, are frowned upon.

Lees het artikel

Depressive Disorder in Highly Gifted Adolescents
P. Susan Jackson and Jean Peterson

This paper explores major depression in the lives of highly gifted adolescents and synthesizes findings from a phenomenological study (Jackson, 1995), data from clinical records and interviews at the Daimon Institute for the Highly Gifted (White Rock, British Columbia, Canada), and research literature in gifted education and psychology. Poignant narratives illuminate the subjective experience of depression. This paper connects highly gifted adolescents’ experience of depression, general information about depression, and depression-related phenomena peculiar to this population, arguing that highly gifted children are particularly capable of masking symptoms of this disorder.

Lees het artikel

Exceptionally gifted children: long-term outcomes of academic acceleration and non acceleration
Miraca U.M. Gross

A 20-year longitudinal study has traced the academic, social, and emotional development of 60 young Australians with IQs of 160 and above. Significant differences have been noted in the young people’s educational status and direction, life satisfaction, social relationships, and self-esteem as a function of the degree of academic acceleration their schools permitted them in childhood and adolescence.

Lees het artikel

Exceptional cognitive ability: the phenotype
David Lubinski

Characterizing the outcomes related to the phenotype of exceptional cognitive abilities has been feasible in recent years due to the availability of large samples of intellectually precocious adolescents identified by modern talent searches that have been followed-up longitudinally over multiple decades.

Lees het artikel

Top 1 in 10.000: a 10-year follow-up of the profoundly gifted
David Lubinski, Rose Mary Webb, Martha J. Morelock, Camilla Person Bellow

Adolescents identified before the age of 13 (N = 320) as having exceptional mathematical or verbal reasoning abilities (top 1 in 10,000) were tracked over 10 years. They pursued doctoral degrees at rates over 50 times base-rate expectations, with several participants having created noteworthy literary, scientific, or technical products by their early 20s. Early observed distinctions in intellectual strength (viz., quantitative reasoning ability over verbal reasoning ability, and vice versa) predicted sharp differences in their developmental trajectories and occupational pursuits.

Lees het artikel

Study of mathematically precocious youth after 35 years
David Lubinski and Camilla Persson Benbow

This review provides an account of the Study of Mathematically Precocious Youth (SMPY) after 35 years of longitudinal research. Findings from recent 20-year follow-ups from three cohorts, plus 5- or 10-year findings from all five SMPY cohorts (totaling more than 5,000 participants), are presented. SMPY has devoted particular attention to uncovering personal antecedents necessary for the development of exceptional math-science careers and to developing educational interventions to facilitate learning among intellectually precocious youth.

Lees het artikel

Life paths and accomplishments of mathematically precocious males and females four decades later
David Lubinski, Camilla P. Benbow, and Harrison J. Kell

Two cohorts of intellectually talented 13-year-olds were identified in the 1970s (1972–1974 and 1976–1978) as being in the top 1% of mathematical reasoning ability (1,037 males, 613 females). About four decades later, data on their careers, accomplishments, psychological well-being, families, and life preferences and priorities were collected. Their accomplishments far exceeded base-rate expectations.

Lees het artikel

The Psychological World of Highly Gifted Young Adults: a Follow-up Study
W. L. Frumau-van Pinxten, J. J. L. Derksen & W. A. M. Peters

In this exploratory qualitative case study, in-depth interviews were held with seven highly gifted young adults (27–28 years).

Lees het artikel

Volwassenen

Nederlands

145+, zeer hoogbegaafd, wat is dat dan?
Noks Nauta

Aandacht voor mensen met de zeer hoge IQ’s zou er vanaf jonge leeftijd moeten zijn. Zo hoorde ik op een school met een grote hoogbegaafden afdeling, waar van iedereen een IQ score bekend is, dat de kinderen met 145 plus duidelijk veel meer verveling en gedragsproblemen lieten zien én dat er klassen waren waar ca de helft in de categorie 145 plus viel. Statistisch zouden we bij een groep hoogbegaafden in het algemeen slechts één op de twintig in die groep 145 plus vinden. Dus hebben ze blijkbaar een grotere kans op uitval in het onderwijs. Was dat al bekend? Een grote uitdaging voor het hoogbegaafdenonderwijs.

Lees het artikel

Wat is uitzonderlijke of exceptionele hoogbegaafdheid? Wat hebben deze zeer hoogbegaafden nodig?
IHBV

Het is aannemelijk dat de kenmerken van exceptioneel en uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen in het verlengde liggen van de kenmerken die bekend zijn bij hoogbegaafdheid in het algemeen, maar mogelijk extremer en intenser aanwezig. Hoewel dit als positief dient te worden gezien, kunnen eventuele moeilijkheden die zij hierdoor ondervinden ook groter zijn. Er zijn ons vele voorbeelden bekend van kinderen die niet naar een reguliere school kunnen of juist veel klassen overslaan. Sommige van hen vallen zelfs volledig buiten het schoolsysteem. Het vinden van gelijkgestemden is vaak een uitdaging. Zelfs binnen de groep hoogbegaafden kunnen zij nog het gevoel hebben ‘anders’ te zijn.

Lees het artikel

Engelstalige artikels

High, Exceptional & Profound Giftedness
Jennifer Harvey Sallin, Intergifted

Relatively little that has been written about the unique experience and cognition of highly, exceptionally and profoundly gifted people. In this article, InterGifted’s founding director Jennifer Harvey Sallin explores how high+ cognition is defined by meta-thinking and mind-matrixing, and illustrates the particular internal and social experiences of the rarely found highly, exceptionally and profoundly gifted minds.

Lees het artikel

A Psychodynamic Psychotherapy Approach to the Emotional Problems of Exceptionally and Profoundly Gifted Adolescents and Adults: A Psychiatrist’s Experience
Jerald Grobman

Psychotherapy with exceptionally and profoundly gifted individuals needs to be a vibrant endeavor. A traditional approach—the therapist as a thoughtful, but somewhat removed observer—does not work. For me, a lively, engaged, and interactive approach that also incorporates the ability to stand back, observe, understand, clarify, and interpret the content and process has proved more effective.

Lees het artikel

The Profoundly Gifted Adult
Inderbir Kaur Sandhu, Ph.D

The cognitive differences in adults can lead to high levels of career success in many fields, as you may have noticed in your other children. These are the specific abilities that often produce the “recognised gifted adult” – which may be the ground-breaking physicist, the great philosopher, or the successful entrepreneur.

Lees het artikel

The intellectual and psychosocial nature of extreme giftedness
Philip M. Powell & Tony Haden

This article by Philip Powell and Tony Haden compares the differences of average, moderately and extremely gifted individuals. The authors explore the psychological difficulties of the highly gifted, especially in terms of self-esteem and self-conception. The article discusses the difficulties the extremely gifted have in obtaining consistent, accurate and valid feedback in regard to their self-concept.

Lees het artikel

How Does Your Giftedness Affect Your Career?
Ten traits of gifted individuals in the workplace.

Let’s start with the basics. Giftedness is no guarantee of career success and it’s not unusual for gifted individuals to struggle in their careers. A famous longitudinal study by Terman started in the 1920’s documented the challenges of gifted individuals in the workplace, finding that extraordinary intellectual ability did not always translate into meaningful or productive work lives.

Lees het artikel

Gifted adult characteristics
Eric Windhorst

Gifted adult characteristics. While gifted people are a very diverse bunch, they tend to share a number of characteristics that set them apart from the neurotypical norm.

Lees het artikel

Franstalige artikels

Vous êtes-vous jamais demandé si vous étiez surdoué?
Valérie Pennequin, Elodie Tricard

Le haut-potentiel, donc, aurait un potentiel particulier, autrement dit des facilités dans un domaine précis. Et celui-ci pourrait ou non être exploité selon l’environnement dans lequel la personne évolue, comme l’explique le psychologue américain Joseph Renzulli dans son article paru en 2006 dans le Bulletin de psychologie. Ainsi on peut être haut potentiel et ne pas montrer de « talent », mot qui se réfère à la performance observable.

Lees het artikel