Linken en info

Linken en informatie over onderwijs en wetgeving

Op deze pagina worden alle relevante linken naar wetgeving rond onderwijs verzameld. Deze worden opgesplitst naar de verschillende domeinen van onderwijs toe:

Schoolwetgeving 

Lager onderwijs

Onderwijs.Vlaanderen.be – Decreet basisonderwijs

Onderwijs.Vlaanderen.be – Naar de lagere school

Secundair onderwijs

Onderwijs.Vlaanderen.be – Decreet secundair onderwijs

Onderwijs.Vlaanderen.be – Naar het secundair onderwijs 

Code P

Vlaanderen.be – Omzendbrief “Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs” punt 3.3. Afwezigheden mits akkoord van de directeur (code P, code S, code Q en code O)

Vlaanderen.be – Omzendbrief “Afwezigheden en in- en uitschrijvingen in het voltijds gewoon secundair onderwijs en het deeltijds secundair onderwijs” punt 2.2 Door de school gewettigde afwezigheden

Trajecten hoogbegaafdheid

Onderwijs.Vlaanderen.be – Ondersteuning en begeleiding cognitief sterk functionerende leerlingen

Onderwijs.Vlaanderen.be – Artikel 136/6

CodexVlaanderen.be – Artikel III.15. (01/01/2015- …)

Onderwijskiezer – “Welk flexibel individueel leertraject is mogelijk in het SO?”

Prodia – Specifiek Diagnostisch Protocol bij cognitief sterk functioneren 

Huisonderwijs

VHOV, Vereniging voor huisonderwijzers Vlaanderen

Vlaanderen.be – huisonderwijs

Onderwijsinspectie – controle huisonderwijs

Onderwijskiezer – huisonderwijs 

Examencommissie

Vlaanderen.be  – Examencommissie basisonderwijs

Examencommissie – secundair onderwijs

Vlaanderen.be – examencommissie secundair onderwijs

Cijfers leerplichtigen

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs

Vlaams onderwijs in cijfers 2021 -2022

5 jaar huisonderwijs in cijfers

***

Neem ook een kijkje bij onze veelgestelde vragen over de onderwijswetgeving: FAQ.


Hebt u nog andere vragen, contacteer ons gerust via e-mail.