Lager onderwijs

While learning seems easy and natural in some areas, it is not that way in all aspects. In many areas these extremely gifted children seem to learn in leaps. They integrate several steps into one giant jump.”
Bruce Kline and Elizabeth Meckstroth

Onderwijsaanpassingen voor uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen in het lager onderwijs zijn uiterst belangrijk.

Ideaal gezien worden deze kinderen op zo jong mogelijke leeftijd als uitzonderlijk begaafd herkend. Een aangepast leertraject van in de kleuterschool is daarom noodzakelijk om deze kinderen de best passende opleiding en begeleiding te geven.

Toch zien we dat dit voor vele UHB kinderen pas in de lagere school gebeurt. Op dat moment moet er snel worden opgetreden. Bij de maatregelen die dan van start gaan, moet men absoluut rekening houden met de voorgeschiedenis, de talenten en de intellectuele noden van dit kind.


In dit hoofdstuk leest u specifiek meer informatie over hoe uitzonderlijke hoogbegaafdheid zich manifesteert bij lagere school kinderen en hoe u als leerkracht of school hier op kan inspelen.

Lees meer over:

  • de noden van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen
  • de aanpak die UHB kinderen op school ten goede komt
  • welke leestips we voor u hebben

Voor vragen, contacteer Ouders van UHB kinderen Vlaanderen