Onlangs is door de Vlaamse overheid de verlenging van het Project Voorbeeldscholen voor cognitief sterk functionerende leerlingen goedgekeurd op de ministerraad. Eén van de doelen voor dit derde projectjaar is het verder exploreren van de onderwijssituatie van uitzonderlijk hoogbegaafde leerlingen en het formuleren van aanbevelingen ten aanzien van de overheid inzake het tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Het expertisecentrum TALENT wil via een bevraging in focusgroepen (ankerscholen, professionals, ouders) de gemeenschappelijkheid, maar ook de diversiteit van hun onderwijsbehoeften in kaart brengen.

Deze focusgroepen zijn op dit moment lopende. UHB Vlaanderen houdt u op de hoogte.

In september 2021 werden de lerende netwerken van het Project Voorbeeldscholen boven de doopvont gehouden. In dit project delen 12 Vlaamse basis – en secundaire ankerscholen, onder begeleiding van het Expertisecentrum Talent en met steun van de Vlaamse overheid, hun expertise rond onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen met een lerend netwerk van Vlaamse scholen die hiervoor interesse hebben. Hierdoor werden  een 380-tal scholen (ongeveer 10% van alle Vlaamse scholen) geholpen bij het uitbouwen van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod en een goede ondersteuning van cognitief sterk functionerende leerlingen op school. Deze samenwerking resulteerde onder meer in een inspiratieboek waarin wetenschappelijk onderbouwde voorbeeldpraktijken werden beschreven, in hulpmiddelen die de overgang van cognitief sterke leerlingen tussen onderwijsniveaus ondersteunen, en in gebruiksklare overzichten van de beschikbare differentiatie- en verrijkingsmaterialen. Een volledig overzicht van de realisaties van dit project vindt u hier.

Bron: Talent

Door admin