Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts verankert het structureel beleid voor hoogbegaafde leerlingen en schrijft hiervoor € 1 miljoen in de begroting. Scholen zullen voor een langere periode ondersteund worden en ook een interuniversitair expertisecentrum rond hoogbegaafdheid wordt nu structureel uitgebouwd. “Ook hoogbegaafde leerlingen hebben recht op de best mogelijke onderwijskwaliteit. We maken nu meer ruimte voor ondersteuning op maat van hun noden”, zegt Weyts. “Vroeger waren de hoogbegaafde leerlingen een wat vergeten groep. Of men dacht dat zij er wel vanzelf zouden komen. Vanaf deze regeerperiode geven we hen wel de nodige aandacht én middelen”.

Ongeveer 2 à 3% van de Vlamingen is hoogbegaafd. Op school voelen veel hoogbegaafde jongeren echter te weinig uitdaging. Ze hebben vaak nood aan ondersteuning of de juiste begeleiding, anders kunnen ze gaan onderpresteren, of voelen ze zich erg ongelukkig. Er waren op het terrein al initiatieven om deze jongeren beter op te vangen, maar pas sinds deze regeerperiode wordt er op Vlaams niveau echt een coherent beleid rond hoogbegaafdheid uitgebouwd. In 2020 kwam er voor het eerst een apart budget, werd er een eerste projectoproep uitgeschreven en kwam er een eerste aanzet voor een expertisecentrum, om wetenschappelijke ondersteuning te bieden. Daarnaast werd onder meer regelgeving aangepast, zodat hoogbegaafde leerlingen sneller kunnen overstappen naar een hoger jaar.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts verdubbelt nu het budget voor hoogbegaafde leerlingen van € 500.000 naar € 1 miljoen per jaar en verankert deze middelen in de begroting. Zo kunnen veel meer scholen ondersteuning krijgen om hoogbegaafde leerlingen te begeleiden: tot nu toe ging het om 240 scholen, dat worden er nu 400. De ondersteuning zal ook langer lopen: de eerste projectoproep liep 2 jaar, de nieuwe projectoproep zal 5 jaar lopen. Alle scholen met aandacht voor cognitief sterk functionerende leerlingen kunnen aansluiten. Ook het interuniversitair expertisecentrum krijgt fors meer middelen, zodat het uitgebouwd kan worden als de drijvende kracht van het ondersteuningsbeleid voor hoogbegaafde leerlingen. Zo kunnen de best mogelijke praktijken ontwikkeld worden om hoogbegaafde leerlingen ondersteuning op maat te bieden. Het expertisecentrum zal goede praktijken verspreiden naar alle scholen.

“Net zoals we investeren in betere ondersteuning voor leerlingen die cognitief niet zo sterk staan, zo investeren we ook in de leerlingen aan het andere eind van de curve: onze hoogbegaafde kinderen en jongeren”, zegt Weyts. “Ook deze groep mogen we absoluut niet verwaarlozen. Als we deze leerlingen goed begeleiden, dan kunnen ze hun talenten volledig ontwikkelen”.

Lees ook: “Weyts maakt meer budget vrij voor hoogbegaafde leerlingen” (De Tijd, 1/6/2023)

Door admin