Kathleen Krekels (NVA) over de maatregelen rond (uitzonderlijke) hoogbegaafdheid in onderwijs.

Een heel belangrijke waar ik ook de aandacht op wil richten, is de beslissingen die genomen zijn rond hoogbegaafdheid. Bijvoorbeeld het afschaffen van de minimumleeftijd voor de toegang van lager onderwijs en een aantal andere zaken die door de minister heel duidelijk zijn toegelicht. Ik vind het heel belangrijk. Ik vind het ook baanbrekend dat we dat we dat in dit decreet doen. Het is de eerste keer dat er zo’n duidelijke beslissingen genomen worden richting deze groep. Ik denk dat dat een heel belangrijk signaal is. Ik denk dat het ‘veld’ daar ook heel dankbaar voor is, zeker de ouders die vaak een heel moeilijk pad moeten afleggen in onze onderwijsinstellingen om hun kind te kunnen geven wat wenselijk is, waardoor zij soms zijpaden kiezen via thuisonderwijs, via andere inrichtingen, instellingen, vzw’s, … die zich dan toch ook al op deze groepen richten. Ik denk dat het belangrijk is dat door de maatregelen die we nu nemen dat we die weg een beetje flexibeler maken voor hen. 
Kathleen Krekels (NVA)

“(…) We mogen natuurlijk niet vergeten dat de hoogbegaafden – en zeker ook de uitzonderlijk hoogbegaafden –  een aparte groep vormen, een extra groep vormen binnen die grotere groep van sterk functionerende leerlingen en dat zeker die uitzonderlijk hoogbegaafden meegenomen worden in het idee van het individueel aangepast curriculum. Want we zullen ook nog wel merken in de verdere ontwikkeling van dit gegeven dat zij echt nog wel extra ondersteuning en aandacht nodig hebben en extra noden hebben tegenover de andere sterk cognitief functionerende leerlingen.”
Kathleen Krekels (NVA)

Bekijk het fragment op de website van het Vlaams parlement.
Vanaf 49′ 16″.

Door admin