Minister van onderwijs Weyts over de beleidsmaatregelen voor hoogbegaafden in onderwijs.

“Een eerste cluster van maatregelen gaat over beleidsmaatregelen voor hoogbegaafden. We moeten erkennen dat dat beleidsmatig een categorie van kinderen/jongeren geweest is waar niet op gefocust is. We proberen daar nu verandering in te brengen. We hebben ook al budgetten daarvoor vrijgemaakt. Herinner u: een half miljoen euro dat we concreet hebben geïnvesteerd, waarbij we werken met kernscholen die goede praktijken trachten in de praktijk te brengen en dat vervolgens ook trachten te verspreiden naar heel wat andere scholen. 
Het is o.a. ten gevolge van die aanpak dat we hebben vastgesteld – ook op suggesties van het ‘veld’ en de betrokken actoren – dat we ook decretaal enkele stappen zouden moeten zetten die uitgaan van méér vertrouwen in de klassenraden, in de scholen én … dus meer flexibiliteit. 
Heel concreet komt dat neer op 3 drempels die we wegwerken ten behoeve van hoogbegaafde leerlingen.”
Ben Weyts, minister van onderwijs

Bekijk het fragment op de website van het Vlaams parlement.
Vanaf 21′ 15″.

Door admin