Vraag om uitleg over het beleidsadvies over onderwijs voor cognitief uitzonderlijk sterk functionerende leerlingen

van Hannelore Goeman (Vooruit) aan minister Ben Weyts

“Ik zie vandaag op het terrein ook heel veel goede wil van leerkrachten die daarmee aan de slag moeten gaan, maar het is natuurlijk geen evidentie als je er zo’n uitzonderlijk hoogbegaafde leerling bij krijgt in je klas. Ik doe dus toch nog eens de oproep om echt heel concreet werk te maken van professionaliseringstrajecten, zodat leerkrachten ook weten waar ze terechtkunnen, en om daar budget voor te voorzien. Want die extra expertise is echt wel nodig.”
Hannelore Goeman (Vooruit)

Bekijk het fragment op de website van het Vlaams parlement.
Vanaf 14′ 08″.

Door admin